• |
  • Lättläst
  • | Anpassa

Text

Grundsärskolan 1-9

Elever som på grund av intellektuell funktionsnedsättning inte kan tillgodogöra sig utbildningen i grundskolan har rätt att bli mottagna i grundsärskolan. Där får eleverna en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar.

Målsättningen att så långt det är möjligt motsvara den utbildning som ges i grundskolan. Grundsärskolan omfattar år 1-9 och har en egen läroplan med egna kursplaner. 

Eleverna ska efter avslutad grundsärskola få intyg om den utbildning dom gått.
Om en elev eller elevens vårdnadshavare begär det, ska intyget kompletteras med ett allmänt studieomdöme. Studieomdömet ska avse elevens möjlighet att bedriva studier.

Betyg
På samma sätt  kan en elev eller elevens vårdnadshavare begära att betyg ska sättas i grundsärskolans ämnen i slutet av varje termin från och med årskurs 6 till och med höstterminen i årskurs 9, och när ett ämne har avslutats.
Från och med höstterminen 2012 sätts betyg från och med årskurs 6. Som betyg ska någon av beteckningarna A, B, C, D eller E användas. Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg med E. För den elev som inte uppnår kraven för betyget E, ska betyg inte sättas i ämnet .

Träningsskola
Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. I träningsskolan finns kunskapskrav för årskurs 9. Där finns två kravnivåer, grundläggande kunskaper och fördjupade kunskaper. Eleverna kommer fortsatt att få sina kunskaper bedömda "efter sina förutsättningar".

Istället för enskilda ämnen omfattar träningsskolan fem ämnesområden:

  • estetisk verksamhet
  • kommunikation
  • motorik
  • vardagsaktiviteter
  • verklighetsuppfattning


Innan en elev blir mottagen i grundsärskolan görs en medicinsk, social, psykologisk och pedagogisk bedömning. Det är elevens rektor i grundskolan i samråd med föräldrarna att påbörja en utredning om man misstänker att eleven har rätt till det stöd som grundsärskolan ger.

I Kramfors kommun finns grundsärskola både som gruppundervisning  och som integrerad undervisning i vanlig klass. Grundsärskola med inriktning träningsskola  finns vid Kramforsskolan.
Särskolan har fritidshem på Kramforsskolan.

Särskilda satsningar inom särskoleverksamheten i Kramfors kommun
Den satsning på musik och estetisk verksamhet som finns i övrig skolverksamhet i Kramfors kommun sätter även sin prägel på särskoleverksamheten. Utbildade musikhandledare ser till att alla särskoleelever får möjlighet att uttrycka sig i sång, instrumentalmusik, rytmik, dans och drama utifrån sina egen förutsättningar.


Uppdaterad: 2017-09-28 Sidansvarig: Malin Zakrisson

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.