• |
  • Lättläst
  • | Anpassa

Individuella programmet

Lokalitet: Ådalsskolan

Hos oss är individualisering ett nyckelord. Du ges möjlighet att börja på den nivå du befinner dig. Du får vara delaktig i utformandet av din individuella utvecklingsplan, tillsammans med lärare och vårdnadshavare.

Boendeträning, motion och hälsa ingår också i vårt arbete!

Vi kombinerar teori med praktik för att du som elev ska få variation och känna motivation för skolarbetet. Vår personal är kompetenta, behöriga lärare och har lång erfarenhet av arbete med elever.

Lokalitet: Magistern

På vårt individuella program går elever med grav till måttlig mental funktionsnedsättning. Vårt främsta uppdrag är att ge eleverna verktyg för att kunna klara vuxenlivet och bli så självständig som möjligt, utifrån egen förmåga.

För oss är elevernas kommunikation en viktig ledstjärna. Vi jobbar därför mycket med olika former av social utåtriktad träning. Exempel på detta kan vara att handla, ha stadsträning (hitta i närmiljön) samt delta i olika kulturella aktiviteter.

Det är inte bara vi i skolan som skall förstå eleverna i deras kommunikation, vår utmaning är att se till att de även kan göra sig förstådd ute i samhället.

För oss är hälsa och motion viktigt. Vi tränar regelbundet och erbjuder våra elever ett "smörgåsbord" av olika fysiska aktiviteter. Under de sista åren erbjuder vi riktad praktik mot Daglig Verksamhet. Detta för att i lugn takt kunna träna in eleven på sin framtida arbetsplats.

Vi erbjuder även eleverna korttidstillsyn, "eftis" före och efter skolan.


Uppdaterad: 2017-02-06 Sidansvarig: Krister Åkerlund

Kontakt

Kom in, kundtjänst
Tel: 0612 - 800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun, 872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Tel: 0612 -
förnamn.efternamn@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.