• |
  • Lättläst
  • | Anpassa

Text

Feriepraktik

Feriepraktik för årskurs 9 Kramfors kommun erbjuder alla elever i årskurs 9 feriepraktik under tre veckor den sommar de slutar grundskolan/grundsärskolan. Feriepraktik startades i kommunen under senare delen av 1990-talet och har sedan dess varit en årligen återkommande verksamhet. Feriepraktiken skall ge arbetslivserfarenhet och en möjlighet att knyta kontakter på arbetsmarknaden.

Praktikperiod: tre veckor (15 dagar) uppdelat på tre perioder
Arbetstider: 6 timmar som dagen, inklusive 1 timmes lunch

Ansökan Ansökningstiden har passerats (1 mars-31 mars) och alla platser är fördelade.

Ersättning Barn-, kultur och utbildningsförvaltningen betalar 3500 kronor i ersättning till eleven vid full närvaro alla dagar. Eleven får själv stå för mat- och eventuella resekostnader. Ersättningen baseras på närvarorapporten som både elev och arbetsplats har fått. Närvarorapporten fylls i med närvaro/frånvaro efter praktikperioden. Rapporten återsändes omgående till Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen enligt adress på närvarorapporten. Blanketten "INTYG för utbetalning av lön utan skatteavdrag" måste medfölja om eleven beräknar att dess sammanlagda inkomst under 2017 kommer att bli mindre än 18 951 kr. Även denna har elever och arbetsplatser fått. Den går också att ladda ned till höger.

Försäkring Eleverna är försäkrade genom kommunen under praktiktiden. Arbetsplatsen har arbetsmiljöansvaret för eleven. Information om arbetsmiljöverkets föreskrifter för minderåriga (AFS 2012:03) finns att läsa på Arbetsmiljöverket, www.av.se. En kortare version finns även att ladda ner till höger.

Övrig information Det är viktigt att du som elev ringer till arbetsplatsen om du är sjuk. Om du, av någon anledning, vill avsäga dig praktiken så får du själv meddela detta till arbetsplatsen. Om en annan överenskommelse har gjorts kring jobbperioden mellan elev och arbetsplats om ändrade veckor/dagar, så är det viktigaste att det blir totalt 15 dagar. Arbetsplatserna kan dock inte själva ändra veckor för en bokad elev (än tidigare överenskommet) utan att elev och vårdnadshavare godkänner detta.

Kontakt:
Fram till den 30 juni går det att kontakta Eliin Nordlander vid frågor om feriepraktiken (se kontaktuppgifter till höger). Därefter är telefonen vidarekopplad till Kramfors kommuns kundtjänst, vid frågor efter detta datum. Åter från semestern 14 augusti.

Uppdaterad: 2017-09-28 Sidansvarig: Malin Zakrisson

Kontakt

Kontaktperson
Eliin Nordlander,
Samordnare för samverkan skola-arbetsliv
Tel: 0612-81 06 04
eliin.nordlander@
kramfors.se

Besöksadress
Ådalsskolan
Limstagatan

Postadress
Ådalsskolan
Vägledningscentrum
Box 185
872 24 Kramfors

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

kommun@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.