• |
  • Lättläst
  • | Anpassa

Text

Framtidsbygget - en hel kommun

 Av 83 sökande blev Kramfors kommun en av tio pilotkommuner som fick medel av Tillväxtverket för att arbeta med att stärka den lokala attraktionskraften. I Kramfors kommun har det arbetet tagit form av projektet Framtidsbygget – en hel kommun.

Projektet, som även finansieras av Kramfors kommun och Landstinget Västernorrland är en rejäl satsning med total budget 3,8 Mkr. Syftet är att bygga vidare på Kramfors kommuns styrkor, och hålla ihop kommunens många orter. För att göra detta är samverkan, stolthet, bemötande och en långsiktig planering av service viktiga pusselbitar.

Framtidsbygget – en hel kommun pågår mellan 2015-2018 och har alltså passerat halvtid. En rad aktiviteter är igång:

Mental karta

Under sommaren och hösten 2016 gjordes ett arbete med drygt 200 intervjuer för att skapa en så kallad mental karta över Kramfors kommun. Det innebär att kartlägga hur vi rör oss, vilka målpunkter vi besöker och vad vi tänker om Kramfors kommun. Detta har sammanställts i en rapport som presenteras inom kort. Resultatet är ett nyttigt underlag till en annan del i projektet; att ta fram en serviceplan för Kramfors kommun.

Serviceplan

Under 2017 inleds arbetet med att ta fram en serviceplan för kommunen. Syftet är att bilda en gemensam syn på framtidens service i Kramfors kommun. Målsättningen är att serviceplanen ska antas av kommunfullmäktige i september 2018. Innan dess kommer en rad medborgardialoger hållas för att tillsammans bygga en väl genomarbetad och accepterad plan.

Plan för medborgardialog

I arbetet med serviceplanering och andra viktiga frågor är medborgardialog ett utmärkt verktyg. I projektet arbetar vi med att bli ännu bättre på att ge alla som bor, verkar i och besöker kommunen insyn och inflytande i kommunens verksamhet. Under 2015 antog kommunfullmäktige nya riktlinjer för medborgardialoger. Nästa steg är att ta fram en guide för medborgardialog, så att tjänstemän och politiker ska kunna genomföra dem ännu bättre. Ett verktyg som bl a säkerställer att man tänker på olika målgruppers behov och förutsättningar, att arbetet är inkluderande och att återkoppling sker till dem som deltagit.

Kramfors kommun arbetar även med Masterclass för medborgardialog i styrning 2015 – 2017 genom SKL (Sveriges Kommuner och Landsting)

Nätverket startade i december 2015. Här kombineras utbildning med nätverksarbete. Arbetet utgår från projekt Medborgardialogs styrkarta. Målet är att stödja deltagande kommuner och landsting att forma system för medborgardialog och att de ska fungera som förebilder för andra.

Utbildning i dialog och värdskap

Bemötande – en viktig del för att skapa en attraktiv kommun. Hur möter vi varandra, vad säger vi, hur jobbar vi med vårt värdskap? Under projektet kommer över 200 personer (både politiker och tjänstemän) att genomgå en utbildning i dialog och värdskap. Detta inleddes i november 2016 då ”värdskapsgurun” Jan Gunnarsson fanns hos oss i två dagar och inspirerade ca 250 tjänstemän, kommunstyrelsen plus ett 30-tal ambassadörer. Detta är en grund som under våren 2017 byggs på med två workshops.

Ambassadörskap

Kramfors kommun har sedan 2013 drivit ett arbete med ambassadörskap. Det utgörs av ett nätverk av människor som är stolta över, och vill berätta om Kramfors kommuns styrkor. I Framtidsbygget – en hel kommun har ett arbete pågått för att se hur kommunen och ambassadörerna tillsammans kan förbättra arbetet. Projektet rekryterar ständigt nya ambassadörer, och i dag har cirka 100 personer anslutit sig. Alla kan bli ambassadörer, det gäller bara att vilja tala gott om vår kommun! Är du intresserad eller känner någon som skulle passa som ambassadör för Kramfors kommun?

Kontakta i så fall Hjördis Åsander, 070-190 64 48. Du kan även anmäla intresse att bli ambassadör i vår e-tjänst "Hedersuppdrag ambassadör - intresseanmälan". Länk till denna finner du till höger på sidan.

Tillsammans har vi mod att skapa livskraft - i hela vår kommun!


Uppdaterad: 2017-09-28 Sidansvarig: Karin Lindberg

Kontakt

Kom in, kundtjänst
Tel: 0612 - 800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun,
872 80 Kramfors
kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Andreas Gylling
Tel: 0612-808 18
andreas.gylling@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.