• |
  • Lättläst
  • | Anpassa

Text

Förslag till detaljplan för ny förskola på Skarpåkern

Det finns nu möjlighet att framföra synpunkter på förslaget till detaljplan.

Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för byggande av en ny förskola med två avdelningar inom Skarpåkersområdet. Byggrätten inom området medger utbyggnad med ytterligare en avdelning. Det finns ett stort behov av fler förskoleplatser i centrala Kramfors och det råder brist på lokaler. Behov finns att bygga nya förskolor. Bristen löses för närvarande genom tillfälliga lokaler men en mer hållbar lösning för lokalbristen behövs. Detaljplanen medför även utökade byggrätter för de tre villafastigheterna inom planområdet. Delar av fastigheterna är idag planlagt som gatumark och parkmark.

Planförslaget strider inte mot den fördjupade översiktsplanen för Kramfors stad.

Har ni frågor och funderingar angående planförslaget så kontakta planhandläggare Ida Westman, tel:0612-803 61 eller via e-post: ida.westman@kramfors.se

Lämna dina skriftliga synpunkter senast den 29 januari 2018 till
Miljö- och byggförvaltningen, Ringvägen 34, 872 80 Kramfors eller via e-post till mob@kramfors.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Uppdaterad: 2018-01-05 Sidansvarig: Erik Andrèe

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen

Besöksadress
Ringvägen 34

Postadress
Ringvägen 34
872 80 Kramfors

Kontaktperson
Ida Westman
Tel: 0612 - 803 61
ida.westman@kramfors.se


Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.