Kramfors.se - Kommun & politik / Politik / Överklaga beslut
   
 
 
 Överklaga beslut


Det finns i huvudsak två sätt att överklaga ett beslut som har fattats av
kommunen - det vill säga av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller
någon av kommunens nämnder. Det kan också vara ett beslut av en politiker
eller tjänsteman som de tagit på delegation, ett så kallat delegationsbeslut. Det
betyder att exempelvis en nämnd har gett dem rätt att i nämndens namn fatta
en del beslut.
 
Det ena sättet är laglighetsprövning, det andra är förvaltningsbesvär.
Laglighetsprövning gäller beslut som berör samtliga kommunmedlemmar
medan förvaltningsbesvär gäller beslut som bara berör enskilda
kommunmedlemmar. De två sätten att överklaga skiljer sig åt på flera sätt.
Laglighetsprövning utgår från om allting gått rätt till när beslutet fattades.
Förvaltningsbesvär utgår från om beslutet var lämpligt - domstolen testar då
om själva innehållet i beslutet är rätt eller fel.

I kolumnen till höger finns ett dokument med ytterligare information om hur du överklagar beslut. Sidansvarig: Jenny Gardtman

Uppdaterat 2013-01-15

<- Till föregående sida

Sök bland sidor på webbplatsen

  Relaterade dokument
Information om hur man överklagar beslut (142Kb)
Mer information om hur man överklagar ett beslut
Hämta Adobe Reader

Kontakta oss
E-tjänster
Kommunfullmäktige
Förtroendemannaregister
Kvalitetsfrågor
Klagomål och synpunkter
Kommunen upphandlar
Webb_TV