Kramfors.se - Barn & utbildning / Familjecentralen / Psykolog
   
 
 
 Psykolog

Psykologen för föräldra- och barnhälsovården arbetar med:
– stödsamtal
– kortare psykoterapier
– samtal och behandling kring specifika problem som gäller barn och föräldrar
– utredning av barns utveckling och beteende
– parsamtal kopplat till föräldraskapet
– gruppverksamhet kring specifika frågor.

Vanliga frågor och problem:
– nedstämdhet och oro under graviditet och spädbarnstiden
– svårigheter att glädjas åt det väntande barnet
– stark rädsla inför förlossningen
– svårigheter med barnets sömn och matning,
– osäkerhet i föräldrarollen
– förändringar i parrelationen
– tidigare upplevelser som påverkar föräldraskapet
– syskonkonkurrens
– oro för barnets utveckling/beteende
– gränssättning
– allmänna funderingar kring föräldraskap och barn.

Ingång via entré 2.Sidansvarig: Eva Jallow Eriksson

Uppdaterat 2015-04-24

<- Till föregående sida

Sök bland sidor på webbplatsen

  Information
Malena Bjerke
Tel: 0612 - 860 29
malena.bjerke@lvn.se
Kvalitetsfrågor
Blanketter
Klagomål och synpunkter