Kramfors.se - Barn & utbildning / Familjecentralen / Psykolog
   
 
 
 Psykolog
OBS!
Fr.o.m. den 4/5 2015 har vi ingen tillsatt på psykologtjänsten.
Tjänsten är för tillfället utannonserad.
För vidare kontakt: sekreterare för alla FBHV-psykologer i Västernorrlands län,
Karin Hellgren, telefonnummer 060 18 11 38
Telefontid k. 08.00-11.45
Mail: karin.hellgren@lvn.se


Psykologen för föräldra- och barnhälsovården arbetar med:
– stödsamtal
– kortare psykoterapier
– samtal och behandling kring specifika problem som gäller barn och föräldrar
– utredning av barns utveckling och beteende
– parsamtal kopplat till föräldraskapet
– gruppverksamhet kring specifika frågor.

Vanliga frågor och problem:
– nedstämdhet och oro under graviditet och spädbarnstiden
– svårigheter att glädjas åt det väntande barnet
– stark rädsla inför förlossningen
– svårigheter med barnets sömn och matning,
– osäkerhet i föräldrarollen
– förändringar i parrelationen
– tidigare upplevelser som påverkar föräldraskapet
– syskonkonkurrens
– oro för barnets utveckling/beteende
– gränssättning
– allmänna funderingar kring föräldraskap och barn.

Ingång via entré 2.Sidansvarig: Malin Zakrisson

Uppdaterat 2015-08-14

<- Till föregående sida

Sök bland sidor på webbplatsen

  Information

Tel: 0612 - 860 29
Kvalitetsfrågor
Blanketter
Klagomål och synpunkter