Kramfors.se - Barn & utbildning / Familjecentralen / Psykolog
   
 
 
 Psykolog

Psykologen för föräldra- och barnhälsovården arbetar med:
– stödsamtal
– kortare psykoterapier
– samtal och behandling kring specifika problem som gäller barn och föräldrar
– utredning av barns utveckling och beteende
– parsamtal kopplat till föräldraskapet
– gruppverksamhet kring specifika frågor.

Vanliga frågor och problem:
– nedstämdhet och oro under graviditet och spädbarnstiden
– svårigheter att glädjas åt det väntande barnet
– stark rädsla inför förlossningen
– svårigheter med barnets sömn och matning,
– osäkerhet i föräldrarollen
– förändringar i parrelationen
– tidigare upplevelser som påverkar föräldraskapet
– syskonkonkurrens
– oro för barnets utveckling/beteende
– gränssättning
– allmänna funderingar kring föräldraskap och barn.

Ingång via entré 2.

Kontakt 

Maja Agnemo, föräldra- och barnhälsovårdspsykolog, 0612- 860 29
maja.agnemo@lvn.se


 Sidansvarig: Malin Zakrisson

Uppdaterat 2015-10-14

<- Till föregående sida

Sök bland sidor på webbplatsen

  Information
Maja Agnemo, Föräldra- och barnhälsovårdspsykolog
Tel: 0612 - 860 29
maja.agnemo@lvn.se
Integrationsaktiviteter
E-tjänster
Kvalitetsfrågor
Blanketter
Klagomål och synpunkter