Kramfors.se - Stöd & omsorg
   
 
 
 Stöd & omsorg


Generationer
 

Alla människor kan ibland behöva stöd för att underlätta vardagen och leva ett så självständigt liv som möjligt. Stödet kan i vissa fall behövas under en kortare period eller sträcka sig över en längre tid.

Kramfors kommun erbjuder alla invånare olika former av stöd och omsorg utifrån hur livssituationen ser ut. Vi arbetar alltid för att du ska få det stöd som du behöver utifrån just dina förutsättningar och där ditt deltagande i den egna vården och omsorgen är viktigt.

Läs mer om delaktighet i Socialstyrelsens broschyr "Om vård- och omsorgstagares delaktighet".

 Sidansvarig: Berit Fällström

Uppdaterat 2015-10-29

<- Till föregående sida

Sök bland sidor på webbplatsen

  Relaterade dokument
Organisation BAS-förvaltningen (97Kb)
Organisation övergripande nivå
Organisation Individ- & familjeomsorg (161Kb)

Organisation Stöd, vård och omsorg (158Kb)

Organisation Vuxenutbildning, Integration & Arbetsmarknad (88Kb)

Värdegrund (1176Kb)
Värdegrund
Värdegrund lättläst (87Kb)

Hämta Adobe Reader

  Länkar
Att må dåligt
Information om psykisk ohälsa hos barn och unga

Socialstyrelsen
Broschyr om vård- och omsorgstagares delaktighet

Integrationsaktiviteter
E-tjänster
Kvalitetsfrågor
Blanketter
Klagomål och synpunkter