Kramfors.se - Barn & utbildning / Barnomsorg - Förskola/Fritidshem / Förskolor och fritidshem / Brunne
   
 
 
 Brunne förskola


 
Gränsgatan 48
872 32 Kramfors
Telefon:
Blåbär  0612-802 85
Lingon 0612-802 86
brunne.forskola@kramfors.se 
 

Förskolan är belägen i ett villaområde ca 2 km utanför Kramfors centrum

 
Verksamhet
Förskola med 36 barn, 2 avdelningar med blandad ålder.
 
Hur arbetar vi för att uppfylla målen i läroplanen?
Vi lägger stor vikt vid att barnen ska ges tid och utrymme till fri lek. Genom en stor medvetenhet hos personalen kan vi på olika sätt fånga barn i deras lärande under deras tid på vår förskola. Här ges det även många tillfällen för barn att utveckla sina sociala förmågor i olika vardagliga situationer. Vi arbetar temainriktat, med teman som genomsyrar hela vår verksamhet.
 
Hur gör vi för att våra barn ska trivas och känna sig trygga?

Vi vill att våra barn ska utveckla sin självständighet och empati, samt att de med glädje kommer till oss på förskolan.
Vi sätter stor vikt vid att vara goda förebilder och vårt arbete genomsyras av den gyllene regeln, "Som du vill att andra ska vara mot dig ska även du vara mot andra".
Vi ser och lyssnar på varje barn och vi uppmuntrar positiva beteenden, framförallt att vara "fiffiga kompisar".
Vi arbetar med att visa varandra hänsyn och allas lika värde (Se vår verksamhetsplan och likabehandlingsplan). Vi anser att ett nära samarbete med föräldrarna kan vi tillsammans stärka barns självkänsla.
 
Vad utmärker vår förskola
Vi har utformat våra lokaler till pedagogiska rum, där det finns olika lärandemiljöer för barn att välja mellan. Materialet finns väl synligt så att det är lätt för dem att själva ta fram det de vill leka med.
Vi lägger stor vikt vid inne- och utevistelse eftersom att vi anser det är viktigt för barns utveckling av till exempel motorik, rörelse och natur & teknik.
Vi strävar efter trygghet och arbetsglädje hos både barn och personal, samt att hjälpa barn utveckla sin sociala kompetens.

 
Förskolechef
Elisabeth Grannas
elisabeth.grannas@kramfors.se 
0612-802 20 
          

 

 Sidansvarig: Malin Zakrisson

Uppdaterat 2016-06-01

<- Till föregående sida

Sök bland sidor på webbplatsen

E-tjänster
Kvalitetsfrågor
Blanketter
Klagomål och synpunkter