Kramfors.se - Barn & utbildning / Barnomsorg - Förskola/Fritidshem / Förskolor och fritidshem / Brunne
   
 
 
 Brunne förskola
Gränsgatan 48
872 32 Kramfors

 Tele: Avd Blåbär  0612-802 85
         Avd Lingon 0612-802 86

brunne.forskola@kramfors.se 
 
Förskolan är belägen i ett villaområde ca 2 km utanför Kramfors centrum
 
Verksamhet
Förskola med 38 barn, två avdelningar med blandad ålder.
 
Hur arbetar vi för att uppfylla målen i läroplanen?
Vi lägger stor vikt vid att barnen ska ges tid och utrymme till fri lek. Genom en stor medvetenhet hos personalen, där vi på olika sätt försöker fånga barnen i deras lärande, ges många tillfällen att i vardagssituationerna utveckla den språkliga och matematiska förmåga.
Vi arbetar temainriktat, temat som genomsyrar hela verksamheten.
 
 
Hur gör vi för att våra barn ska trivas och känna sig trygga?
 
Vi vill att våra barn ska utveckla sin självständighet och empati och att de med glädje kommer till oss på förskolan.
Vi sätter stor vikt vid att vara goda förebilder och vårt arbete genomsyras av den gyllene regeln, ”Som du vill att andra ska vara mot dig ska du vara mot dom”
Vi ser och lyssnar på varje barn och vi uppmuntrar positiva beteenden
Vii arbetar med att visa varandra hänsyn och allas lika värde. Se vår verksamhetsplan och likabehandlingsplan. Genom ett nära samarbete med föräldrarna kan vi tillsammans stärka barnens självkänsla
 
Vad utmärker vår förskola
Vi har utformat våra lokaler till pedagogiska rum, där det finns olika lärandemiljöer för barnen att välja mellan. Materialet finns väl synligt så att det är lätt för barnen att själva ta fram det man vill leka med.
Vi lägger också stor vikt vid utevistelse då vi anser att det är viktigt för barns utveckling.
Vi strävar efter trygghet och arbetsglädje både hos barn och personal och att utveckla barnens sociala kompetens.
 
Förskolechef
Elisabeth Grannas
elisabeth.grannas@kramfors.se 
0612-802 20 
          

 

 

 

Rekommenderade sidor:
Barnomsorg - Förskola/Fritidshem
Att söka förskola/fritidshem
Förskolor och fritidshemSidansvarig: Malin Zakrisson

Uppdaterat 2015-11-06

<- Till föregående sida

Sök bland sidor på webbplatsen

Kvalitetsfrågor
Blanketter
Klagomål och synpunkter