Kramfors.se - Kommun & politik / Kvalitet och resultat / Resultat från undersökningar / Kommunkompassen
   
 
 
 Kommunkompassen


Kommunkompassen tar pulsen på hur kommunen utvecklas. Den visar de starka och de svaga sidorna och ger en bra bild av kommunens verksamhet.

Det är Sveriges kommuner och landsting (SKL) som gör kommunkompassen. Vi berättar om resultaten både på hemsidan och i årsredovisningen.

Kompassen tar upp åtta områden

  • offentlighet och demokrati
  • tillgänglighet och brukarorientering
  • politisk styrning och kontroll
  • ledarskap, ansvar och delegation
  • resultat och effektivitet
  • kommunen som arbetsgivare - personalpolitik
  • verksamhetsutveckling
  • kommunen som samhällsbyggare

Vi har bestämt att undersökningen ska göras vartannat år. Första gången var 2007. Sedan blev det ett litet uppehåll så nästa gång var 2011. 

Undersökningen 2011 visar att vi rör oss åt rätt håll. De områden som vi behöver bli bättre på är 

  • kommunen som arbetsgivare
  • kommunens ledarskap
Under 2012 har vi gjort flera saker för att förbättra oss.

Du som är intresserad av att veta mera ta gärna kontakt med Anita Bergström på ledningsstaben. Länkar för läsning av rapporterna finns bland dokumenten till höger.

Resultaten för alla kommuner som genomfört en kommunkompass finns via länken http://www.stratsys.se/SKL2/Sidansvarig: Anita Bergström

Uppdaterat 2014-01-09

<- Till föregående sida

Sök bland sidor på webbplatsen

  Relaterade dokument
Rapport 2013 (1230Kb)
Resultat av kommunkompassen
Rapport 2011 (1183Kb)
Resultaten från Kommunkompassen 2.0
Rapport 2007 (327Kb)
Kommunkompassens rapport 2007 över kommunens arbete
Hämta Adobe Reader

Webb_TV
E-tjänster
Kommunen upphandlar
Kvalitetsfrågor
Kommunfullmäktige
Förtroendemannaregister
Klagomål och synpunkter