Kramfors.se - Kommun & politik / Kvalitet och resultat / Resultat från undersökningar / Kommunkompassen
   
 
 
 Kommunkompassen


Kommunkompassen tar pulsen på hur kommunen utvecklas. Den visar de starka och de svaga sidorna och ger en bra bild av kommunens verksamhet.

Det är Sveriges kommuner och landsting (SKL) som gör kommunkompassen. Vi berättar om resultaten både på hemsidan och i årsredovisningen.

Kompassen tar upp åtta områden

  1. offentlighet och demokrati
  2. tillgänglighet och brukarorientering
  3. politisk styrning och kontroll
  4. ledarskap, ansvar och delegation
  5. resultat och effektivitet
  6. kommunen som arbetsgivare - personalpolitik
  7. verksamhetsutveckling
  8. kommunen som samhällsbyggare

Kramfors har gjort kommunkompassen tre gånger, 2007, 2011 och 2013. Mellan 2011 och 2013 har det pågått ett arbete för att forma en styrmodell med  de styrdokument och processer som behövs för ett ständigt förbättringsarbete. 

Totalpoängen 2013 blev 448 poäng, jämfört med 2011 när poängen var 359.

2011 års utvärdering visade att det var i första hand inom område 4 och 6 som ett utveckling behövde ske. Ett chefsutvecklingsprogram har tagits fram, ett HR-forum har skapats med politiker och tjänstemän och flera styrande och stödjande dokument finns nu på plats. Detta arbete syns också i utvärderingen.

Område Resultat 2011 Resultat 2013
Offentlighet och demokrati 51 % 58 %
Tillgänglighet och brukarorientering 45 % 56 %
Politisk styrning och kontroll 62 % 73 %
Ledarskap, ansvar och delegatin 34 % 53 %
Resultat och effektivitet 52 % 58 %
Kommunen som arbetsgivare 27 % 45 %
Verksamhetsutveckling 39 % 44 %
Kommunen som samhällsbyggare 53 % 60 %

2007 års kommunkompass skiljer sig så pass mycket att resultaten inte är jämförbara och därför finns dessa resultat inte med i tabellen.

SKL tyckte att Kramfors arbete inom kommunkompassens områden var så intressant att man ville dela med sig av våra erfarenheter till andra kommuner. Tillsammans med två andra kommuner fick vi berätta hur vi arbetat med kompassen. Länk finns här nedanför

http://www.skl.se/demokratiledningstyrning/

kvalitetstyrafoljaupputveckla/kvalitetocheffektivitet/

utvarderingsverktygkommunkompassen/trekommunerberattaromkommunkompassutvarderingar.3241.html

Intresserad av att veta mera?
Ta då kontakt med Anita Bergström på ledningsstaben. Länkar för läsning av rapporterna finns bland dokumenten till höger.

Resultaten för alla kommuner som genomfört en kommunkompass finns via länken http://www.stratsys.se/SKL2/Sidansvarig: Anita Bergström

Uppdaterat 2015-04-07

<- Till föregående sida

Sök bland sidor på webbplatsen

  Relaterade dokument
Rapport 2013 (1230Kb)
Resultat av kommunkompassen
Rapport 2011 (1183Kb)
Resultaten från Kommunkompassen 2.0
Rapport 2007 (327Kb)
Kommunkompassens rapport 2007 över kommunens arbete
Hämta Adobe Reader

Kontakta oss
E-tjänster
Kommunfullmäktige
Förtroendemannaregister
Kvalitetsfrågor
Klagomål och synpunkter
Kommunen upphandlar
Webb_TV