Kramfors.se - Kommun & politik / Styrning och ledning / Vanliga frågor
   
 
 
 Vanliga frågor


Säkert har du funderingar om din kommuns ekonomi? Var hamnar varje skattekrona som betalas in? Finns det mer pengar än det medborgarna betalar in? Spelar det någon roll hur gamla vi är som bor i kommunen?

Nedan finns svar på de vanligaste frågorna vi får. Observera att alla siffror är ungefärliga och avrundade.

Frågor och svar som rör kommunens ekonomi och budget

Vart går dina skattepengar?Var kommer kommunens pengar ifrån?

Skatt
När vi får inkomster betalar vi skatt. Det är kommunen som bestämmer skattesatsen. Staten bestämmer vad som gäller och ser till att vi betalar skatt.

Om du bor i Kramfors går 22,84 kronor av varje hundralapp du tjänar till Kramfors kommun. Tillsammans bidrar du och dina grannar med drygt 726 miljoner kronor på ett år.

Det är i första hand detta som kommunen har att röra sig med. Men det finns även andra inkomster.

Utjämning
För att ge kommunerna lika förutsättningar finns ett utjämningssystem. Detta system innehåller två typer av utjämningar: Inkomstutjämningen garanterar att alla kommuner får en viss lägsta summa skatteintäkter. Genom kostnadsutjämningen får vi pengar för att vi har många äldre i kommunen. Vi får betala för att vi har få barn och ungdomar. Detta för att personer i olika åldersgrupper behöver olika typer av kommunal service. 2011 fick Kramfors kommun c:a 236 miljoner från utjämningssystemen. Läs mer om utjämning i skriften i högerspalten på denna sida.

Fastighetsavgifter
En viss del av den avgift du betalar för din fastighet (eller som din fastighetsägare betalar om du bor i lägenhet) går också till kommunen. Detta gav Kramfors kommun c:a 30 miljoner 2011.

Serviceavgifter
Alla som har kommunalt vatten betalar avgifter. Likaså får alla betala för renhållningen ibland indirekt via hyran. De som nyttjar barnomsorg och äldreomsorg får också betala avgifter. Dessa avgifter gav Kramfors kommun 300 miljoner 2011.

Sammanfattning:
Intäkt miljoner kr
Skatter 726
Fastigheter 30
Utjämning 236
Serviceavgifter 300
Totalt ~1300


Hur påverkas kommunens ekonomi av omvärlden?
När vi som bor i kommunen får mer inkomst ökar också kommunens intäkter. Det motsatta händer om våra inkomster minskar. Om det bara är i vår kommun som inkomsterna minskar kan kommunens intäkter hållas uppe av inkomstutjämningen. Om det ser likadant ut i alla Sveriges kommuner hjälper inte inkomstutjämningen. Då kommer våra intäkter att minska.

Företag som får svårt att sälja sina produkter och tjänster minskar tillverkningen. Då de gör det minskar ofta personalstyrkan. Utöver den personliga tragedin för den som drabbas så minskar även intäkterna för kommunerna. 

Det motsatta händer om efterfrågan i omvärlden ökar. Då ökar skatteinkomsterna för alla Sveriges kommuner.

Hur påverkar antalet inflyttade och utflyttade kommunens ekonomi?

När antalet invånare förändras från ett år till nästa har det stor betydelse hur förändringen ser ut i olika åldersgrupper. I ett utjämningssystem finns det en prislapp för de åldersgrupper som nyttjar kommunal omsorg mest - en yrkesverksam person mitt i livet använder kommunens tjänster mindre än en 10 åring som går i skola eller en 80 åring som har hemtjänst. Läs mer om ungefärliga prislappar i PDF:en till höger.

De flesta som flyttar gör det direkt efter gymnasiet. Kommer de inte tillbaka betyder det att det kommer att födas färre barn.

Hur bestäms en budget?
Budgeten bestäms av fullmäktige i juni året innan budgetåret.

Budgetarbetet startar i början av året. Kommunstyrelsen tar då fram direktiv. 

Företrädare för nämnden och kommunstyrelsens arbetsutskott träffas sedan vid flera tillfällen för att klarlägga vilka konsekvenser olika alternativ får. Efter det lämnar kommunstyrelsens arbetsutskott ett förslag till budget för beslut i kommunstyrelse och därefter i kommunfullmäktige. Det är alltså de personer som du valde i kommunvalet i september 2010 som bestämmer hur dina skattepengar ska användas.

Om du har synpunkter på hur pengarna fördelas och används kan du använda dig av synpunkten på vår hemsida eller ta kontakt med de politiker du valde.

Vad säger lagen om en kommuns ekonomi?
Kommunallagen säger att kommunen ska ha en ekonomi i balans, det vill säga ej gå med förlust. Balanskravet innebär att intäkterna måste vara högre än kostnaderna och att eventuella förluster tidigare år måste återställas. Går en kommun med minus 5 miljoner ena året måste alltså vinsten vara plus 5 miljoner kommande år.

Vad menas med god ekonomisk hushållning?
För det första ska balanskravet vara tillfredsställt enligt ovan. Det räcker med att intäkterna är 1 krona högre än kostnaderna. Men, Kramfors kommun är en kommun som har större skulder än tillgångar. Har du som privatperson skulder vill du förmodligen kunna använda en del av din lön för att betala tillbaka dessa. Det gäller även kommunen. Läs mer om god ekonomisk hushållning.

Hur ser kommunens ekonomi ut just nu?
Vi har klarat balanskravet för tionde året i rad. Du hittar budget, årsredovisningar och delårsbokslut i menyn till vänster. Du kan även läsa mer detaljerad information om aktuell situation här.

Rekommenderade sidor:
Budget
Rapporter i sin helhet
Styrning och ledningSidansvarig: Nina Ulander

Uppdaterat 2015-04-14

<- Till föregående sida

Sök bland sidor på webbplatsen

  Information
Kundtjänsten Kom in
Tel: 0612 80 000
  Relaterade dokument
Kommunalekonomisk utjämning (2837Kb)
SKL:s information om utjämningssystemet.
Styr med resursfördelningen (506Kb)
Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner
Prislappar i kostnadsutjämningen (9Kb)

Hämta Adobe Reader

Kontakta oss
E-tjänster
Kommunfullmäktige
Förtroendemannaregister
Kvalitetsfrågor
Klagomål och synpunkter
Kommunen upphandlar
Webb_TV