Kramfors.se - Boende & miljö / Avfall & återvinning / Källsortering
   
 
 
 Källsortering


Det är inte mycket av det du slänger som faktiskt ska hamna i soptunnan. Sorterar du bra minskar kostnaderna samtidigt som du bidrar till en bättre miljö.

Farligt avfall
är sådant avfall som är farligt för hälsa och/eller miljö som t ex batterier, el-produkter, färg, lösningsmedel, lim, lack och oljor. Farligt avfall lämnas till Miljöbilen eller direkt på Högberget.
Batterier kan också lämnas i batterirör som finns utställda i affärer/bensinstationer. El-produkter lämnas som grovsopor.


Förpackningar och tidningar
Vid närmaste återvinningsstation kan du lämna både papper och förpackningar av metall, glas, papper och plast (både mjuk- och hårdplast).

Grovsopor
är sådant avfall som inte får plats i det vanliga sopkärlet, saker man tar med sig när man flyttar som t ex möbler, cyklar, dammsugare, mattor och vitvaror. Grovsopor hämtas vid fastigheten under våren och hösten om du anmält hämtning men kan även lämnas direkt vid Högbergets avfallsanläggning, läs mer under Grovsopor. Sortera innan du kör iväg dina grovsopor eller ställer ut dem för hämtning!


Trädgårdsavfall
T ex löv, gräs, växtrester, buskar, kvistar och mindre träd kan komposteras hemma om du har plats på gården annars lämnas det direkt till Högbergets avfallsanläggning. Avfallet får inte paketeras i kartonger eller säckar. Stubbar kan lämnas som träavfall om de är renspolade från jord.

Hushållsavfall
Kvar bör nu bara finnas sådan som är brännbart, det lägger du i hushållssoporna.
Matavfallet kan du även ta hand om själv och få fin jord att lägga på dina rabatter. Hur du gör samt anmälningsblankett hittar du mer om under Kompostering.Sidansvarig: Åsa Eriksson

Uppdaterat 2016-09-12

<- Till föregående sida

Sök bland sidor på webbplatsen

  Länkar
Batteriåtervinningen
Information om batterier och insamling av dem.

Förpacknings- och tidningsinsamlingen
Förpackningar och tidningar - hur du sorterar och vad som händer sedan

Sopor
Lär dig sortera rätt och varför!

Klagomål och synpunkter