Kramfors.se - Boende & miljö / Vatten och Avlopp
   
 
 
 Vatten och Avlopp


Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för allt liv. Har du tänkt på varifrån ditt dricksvatten kommer och vart ditt avloppsvatten tar vägen?

Denna sida innehåller information om det kommunala dricksvattnet och kommunens avloppsreningsverk.

Det är Tekniska enheten som svarar för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunen, verksamheten omfattar beredning och distribution av dricksvatten, uppsamling och rening av avloppsvatten.

Vatten och avlopps verksamhet är taxefinansierad. Det innebär att kostnader inom verksamheten skall bäras av de som är anslutna till näten.

För information som rör enskilda vattentäkter och enskilda avloppsanläggningar så kan du kontakta Miljö & byggkontoret.


Statistik 2014
16 st. vattenverk
Antal abonnenter vatten 6 967 st.
Producerad vattenmängd 2 300 000 m3
16 st. avloppsreningsverk
Antal abonnenter avlopp 6 030 st.
Renad avloppsmängd 4 570 000 m3
91 st. avloppspumpstationer
37 st. vattentryckstegringar
520 km vattenledningar
370 km avloppsledningar

  ett glas vatten


Sidansvarig: Frida Lindman

Uppdaterat 2016-04-19

<- Till föregående sida

Sök bland sidor på webbplatsen

  Information
Tomas Lundin, Teknisk enh.chef
Tel: 0612 - 803 33
Besöksadress:
Ringvägen 34 vån 4
Postadress:
Kramfors kommun
Tekniska enheten
872 80 Kramfors
kommun@kramfors.se
  Relaterade dokument
ABVA (19Kb)
Allmänna bestämmelser för användande av Kramfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
Hämta Adobe Reader

Klagomål och synpunkter