Kramfors.se - Stöd & omsorg / God man, förvaltare & förmyndare / Att vara god man eller förvaltare / Entledigande
   
 
 
 Entledigande


Vill du sluta som god man?
Om du inte längre vill vara god man måste du själv begära att få sluta, eller som det också kallas bli entledigad. Det gör du hos överförmyndarnämnden.

Du måste ha kvar uppdraget tills dess nämnden har utsett en ny god man.

Vill du sluta som god man för att bli förvaltare?
Det händer ibland att ett godmanskap behöver ändras till ett förvaltarskap. Då kan man utvidga ditt godmanskap till ett förvaltarskap. Det som behövs då är en ny utredning och eventuellt också ett nytt läkarintyg.
Det är tingsrätten som fattar beslut om om förvaltarskap. Överförmyndarnämnden skickar en ansökan till tingsrätten.

Entledigande på grund av dödsfall
Om du som god man eller förvaltare avlider är det ditt dödsbo som tar över redovisningsskyldigheten och lämnar sluträkning till överförmyndarnämnden.

Övriga skäl för att bli entledigad
Om förhållandena ändras för huvudmannen så att hon eller inte inte längre har behov av godman eller förvaltare ska förordnandet givetvis upphöra.Sidansvarig: Victoria Häggkvist

Uppdaterat 2014-01-16

<- Till föregående sida

Sök bland sidor på webbplatsen

Klagomål och synpunkter