Kramfors.se - Kommun & politik / Arkiv och diarium
   
 
 
 Arkiv och diarium


I kommunen håller man ordning på sina papper så att de ska vara lätta att hitta.

Vad finns i arkivet?
I arkiv finns alla gamla handlingar. Det som finns där ska tas om hand, eller som det heter på arkivspråk  "vårdas och bevaras".

Vill du läsa någon gammal handling? Ta då kontakt med Mikael Schavon på kommunens arkiv.

Hur håller vi ordning?
Det mesta som kommer till kommunen registreras. På fackspråk kallas registret för diarium. En kommunen har ofta flera diarium och ibland registreras handlingar i andra typer av system.

Vad finns i diariet?
I diariet finns handlingar som kommit till eller skickats från kommunen. Man brukar säga "inkomna och upprättade handlingar".

Så länge som handlingen inte är färdig (upprättad) är den inte offentlig, det vill säga vem som helst får inte läsa den. Alla ärenden har ett diarienummer så att det ska vara lätt att hitta.

Vill du läsa en allmän handling ta då kontakt med registratorn.

Vi lägger ut listor över vilka ärenden som kommit till kommunen. Listorna hittar du i fliken till vänster. 

 Sidansvarig: Anita Bergström

Uppdaterat 2014-09-30

<- Till föregående sida

Sök bland sidor på webbplatsen

  Information
Ellen Jonsson, registrator
Tel: 0612 - 801 09
Webb_TV
E-tjänster
Kommunen upphandlar
Kvalitetsfrågor
Kommunfullmäktige
Förtroendemannaregister
Klagomål och synpunkter