Kramfors.se - Kommun & politik / Påverka din kommun / Medborgarförslag
   
 
 
 Medborgarförslag


Vill du vara med och förbättra? Har du ett bra förslag? I Kramfors finns möjlighet att lämna in ett medborgarförslag.

Alla som bor i Kramfors får komma med medborgarförslag till kommunfullmäktige. Syftet med medborgarförslag är att ge invånarna möjlighet att lämna in förslag på det man vill förbättra. Förslaget måste vara något som kommunen får bestämma över och får bara ta upp ett ämne i taget. Det kan handla om planering av samhället eller trafiken. Eller något förslag för förskolorna eller hemtjänsten.

Förslag som har att göra med någon person får inte tas upp i medborgarförslaget. Till exempel om något barn fått dåliga betyg i skolan, eller ett par som inte får bygglov. Då handlar det om så kallad myndighetsutövning. Inte heller får förslaget strida mot lagar eller vara rasistiskt eller odemokratiskt.

Allt som kommer till kommunen blir en allmän handling. Det vanligaste är att handlingen också blir offentlig. Det händer ibland att handlingen får sekretessstämpel, men det är undantag.

När ett medborgarförslag ska upp till beslut i kommunfullmäktige brukar vi höra av oss till den som lämnat in förslaget.

Så gör du:
Klicka på länken här till höger "Lämna ett medborgarförslag" så kommer du direkt in i vår e-tjänst där du enkelt kan skriva ditt förslag. 

Vill du veta vad som händer med ditt förslag?
Ta kontakt med registratorn på telefon 0612 - 800 00 som vet vem som har hand om ditt förslag.
 
 Sidansvarig: Jenny Gardtman

Uppdaterat 2016-06-30

<- Till föregående sida

Sök bland sidor på webbplatsen

  Information
Kundtjänsten Kom in
Tel: 0612 - 800 00
872 80 Kramfors
kommun@kramfors.se
  Länkar
Lämna ett medborgarförslag


Kontakta oss
E-tjänster
Kommunfullmäktige
Förtroendemannaregister
Kvalitetsfrågor
Klagomål och synpunkter
Kommunen upphandlar
Webb_TV