Kramfors.se - Kommun & politik / Påverka din kommun / Medborgarförslag
   
 
 
 Medborgarförslag


Vill du vara med och förbättra? Har du ett bra förslag? I Kramfors har vi möjlighet att lämna in ett medborgarförslag

Alla som bor i Kramfors får komma med förslag till kommunfullmäktige. Syftet med medborgarförslag är att ge invånarna möjlighet att lämna in förslag på det man vill förbättra. Förslaget måste vara något som kommunen bestämmer över. Det kan handla om planering av samhället eller trafiken. Eller något förslag för förskolorna eller hemtjänsten.
Det är bara förslag kring områden som kommunen har ansvar för som kan tas upp. Ett medborgarförslag får bara innehålla ett ämne i taget. Men du kan givetvis lämna in flera förslag.
Förslag som har att göra med någon person får inte tas upp i medborgarförslaget. Till exempel om något barn fått dåliga betyg i skolan, eller ett par som inte får bygglov. Då handlar det om så kallad myndighetsutövning. Inte heller får förslaget strida mot lagar eller vara rasistiskt eller odemokratiskt.

Den som har kommit med förslaget är välkommen att vara med på fullmäktigemötet, men får bara lyssna.

Allt som kommer till kommunen blir en allmän handling. Det vanligaste är att handlingen också blir offentlig. Det händer ibland att handlingen får hemligstämpel, men det är undantag.
När ett medborgarförslag ska upp till beslut i kommunfullmäktige brukar vi höra av oss till den som lämnat in förslaget.
Fullmäktige träffas nästa varje månad så det går bra att när som helt skicka eller lämna in ett förslag.

Så gör du:
Använd blanketten i högerspalten på denna sida. Skicka den till:

Kramfors kommun, 872 80 Kramfors.
Skriv gärna "Medborgarförslag" på kuvertet

Vill du veta vad som händer med ditt förslag?
Ta kontakt med registratorn på telefon 0612 - 800 00 som vet vem som har hand om ditt förslag.
 Sidansvarig: Jenny Gardtman

Uppdaterat 2016-02-12

<- Till föregående sida

Sök bland sidor på webbplatsen

  Information
Kundtjänsten Kom in
Tel: 0612 - 800 00
872 80 Kramfors
kommun@kramfors.se
  Relaterade dokument
Blankett, medborgarförslag (89Kb)
Ifyllningsbar blankett för medborgarförslag.
Hämta Adobe Reader

Kontakta oss
E-tjänster
Kommunfullmäktige
Förtroendemannaregister
Kvalitetsfrågor
Klagomål och synpunkter
Kommunen upphandlar
Webb_TV