Kramfors.se - Stöd & omsorg / God man, förvaltare & förmyndare / Att vara god man eller förvaltare / Om huvudmannen avlider
   
 
 
 Om huvudmannen avlider


Vad händer om en huvudman avlider?

Uppdraget som god man upphör den dag huvudmannen avlider.

Anhörig och överförmyndarnämnden ska underrättas så snart som möjligt. 

Den som är god man ska ta hand om den avlidnes egendom tills dess dödsboet tar över den uppgiften. Om det saknas företrädare för dödsboet eller om de som finns avsäger sig ansvaret ska den som är god man lämna över ärendet till socialnämnden.

Som god man/förvaltare är du skyldig att lämna in en slutredovisning för tiden till och med dödsdagen.

I vissa fall ska god man anmäla att det bör förordnas en särskild god man för okända arvingar.

God man ska ge dödsboet möjlighet att granska räkenskaperna. När tiden för att väcka talan har löpt ut (tre år från det att handlingar som förvarats hos överförmyndarnämnden har lämnats ut) ska alla handlingar lämnas över till dödsboet.

 Sidansvarig: Victoria Häggkvist

Uppdaterat 2014-09-02

<- Till föregående sida

Sök bland sidor på webbplatsen

  Länkar
Blanketter


Klagomål och synpunkter