Kramfors.se - Boende & miljö / Avfall & återvinning / Fritidshus
   
 
 
 Fritidshus


Hushållsavfall från fritidshuset lämnas i eget sopkärl, hämtning sker under perioden 1 maj till 30 sep. Alla fritidshus ska ha sophämtning, antingen genom att ha ett eget sopkärl eller genom att dela exempelvis med en granne.

Förutom dessa alternativ finns det för samfällighetsföreningar  möjlighet att dela sopkärl, genom att föreningen abonnerar på sopkärlen. Detta kan vara lämpligt i de områden där vägen inte är lämplig för en sopbil, vilket kan medföra att kärlen får stå vid en uppsamlingsplats vid närmaste farbar väg.  Information om detta samt valblankett finns till höger i kolumnen.

Kommer du inte att överhuvudtaget nyttja fritidshuset under året kan du ansöka om dispens från renhållningsavgift. Notera att du kan endast ansöka för ett år i sänder. Blir din ansökan beviljad, så gäller undantaget i ett år.

Ansökan gör du via e-tjänst eller blankett till Tekniska enheten senast 31 mars, se länk i högerspalt på denna sida; Fritidshus - ansökan om undantag från renhållning.   Hushållssopkärl försett med lås

När sker sista tömningen av ditt sopkärl i höst?
Tömningen av sopor i fritidshus görs under maj till september. Men vi kan inte tömma alla sopkärl 30 september, utan tömningen sker på ordinarie hämtdagar. Om du har tömning näst sista veckan i september får du även en tömning första veckan i oktober på din ordinarie hämtdag. Men om du har tömning sista veckan i september får du ingen hämtning i oktober.

Exempel:    Ordinarie tömning måndag 19 sep - även tömning måndag 3 okt
                   Ordinarie tömning måndag 26 sep - ingen tömning i okt

Sophämtning vintertid
Om du är i ditt fritidshus under perioden oktober till april och är i behov av sophämtning kan du välja att ha året runt hämtning av ditt sopkärl. Tidigare har det funnits vinteröppna gemensamma sopkärl på några platser i kommunen, men dessa finns inte kvar nu. Hämtavgiften för ett 190-liters kärl med året runt hämtning kostar 460 kr/år jämfört med 220 kr/år för sommarhämtning. Kom ihåg att vägen till kärlet måste vara snöröjd och sandad, likaså måste kärlplatsen vara skottad.

Vid enstaka tillfällen finns det även möjlighet att beställa extra tömning för 70 kr/gång och kärl (viktavgift tillkommer). Detta under förutsättning att fritidshuset ligger inom ordinarie hämtningstur och att tömningen görs på ordinarie tömningsdag. Måste sopbilen köra särskilt för tömning av ett kärl (budad tömning) kostar det 525 kr.

Ring vår kundtjänst på 0612-803 42 om du vill beställa året runt hämtning eller en extra tömning.

Latrin från egen fritidshustoalett
Du kan kompostera på fastigheten eller, om du inte vill hantera detta själv, köpa latrinkärl med hämtning, se länk Latrinkärl.Sidansvarig: Åsa Eriksson

Uppdaterat 2016-10-12

<- Till föregående sida

Sök bland sidor på webbplatsen

  Relaterade dokument
Information till samfällighetsföreningar om gemensam sophämtning (28Kb)
Information
Valblankett för samfällighetsföreningar (23Kb)
Blankett vid gemensam sophämtning
Hämta Adobe Reader

  Länkar
Ansökan om delat sopkärl
Blankett för att dela sopkärl

Fritidshus - ansökan om undantag från renhållning
Tänker du inte utnyttja din fritidsfastighet, anmäl det till oss och spara kostnader för renhållning. Ansök före den 31 mars inför kommande säsong.

Klagomål och synpunkter