Kramfors.se - Näringsliv / Tillstånd och regler / Serveringstillstånd
   
 
 
 Serveringstillstånd


mat
 

Miljö- och byggnämnden är tillstånds- och tillsynsmyndighet och handläggningsansvarig för utredning, tillståndsgivning, tillsyn och sanktioner.

Permanenta tillstånd och tillstånd för servering till allmänhet kan endast sökas av näringsidkare.

Tillstånd för slutet sällskap vänder sig till föreningar med flera.

Ansökningsblanketter finns på vår blankettsida som du hittar via bannern t. höger.

För mer information kontakta alkoholhandläggaren via kommunens kundtjänst,
tel: 0612-800 00.

Avgifter:

Typ av serveringstillstånd Pris Väntetid för svar
Helt nytt serveringstillstånd
 
6300 kronor
 
3 månader
 
Tillfälligt serveringstillstånd för allmänheten
 
5300 kronor
 
2 månader
 
Tillfällig förändring av serveringstillstånd
 
800 kronor
 
1-3 månader
 
Tillfälligt serveringstillstånd för slutna sällskap
 
600 kronor
 
1 månad
 Sidansvarig: Erik Andrée

Uppdaterat 2015-12-29

<- Till föregående sida

Sök bland sidor på webbplatsen

  Länkar
Folkhälsoinstitutet
Information om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. Även information till dig som söker tillstånd.

E-tjänster
Blanketter
Klagomål och synpunkter