Kramfors.se - Näringsliv / Starta Företag / Etablera / Starta eget / Finansiering
   
 
 
 Företagsfinansiering


Det finns en rad aktörer som kan stödja ditt företag i olika lägen. Om du t ex funderar på att anställa en person, att bygga ut dina lokaler eller om du behöver råd av en företagskonsult kan du söka stöd hos olika institutioner. Observera att ditt företag måste uppfylla kraven som ställs av stödgivaren och att bidraget delvis är beroende av var ditt företag är lokaliserat.

För information om respektive stöd/bidrag klicka på dess benämning. Du är även välkommen att kontakta:
Marcus Grönlund, tel: 0612 - 805 04, e-post: marcus.gronlund@kramfors.se 
Anders Bosenius, tel: 0612 - 805 14, e-post: anders.bosenius@kramfors.se

 

 
Mikrobidrag Länsstyrelsen
Regionalt bidrag till företagsutveckling Länsstyrelsen
Regionalt Investeringsstöd Länsstyrelsen
Konsultcheck Länsstyrelsen
Landsbygdsprogrammet Länsstyrelsen
Innovationsbidrag Länsstyrelsen
Kommersiell service Länsstyrelsen
Företagslån ALMI
Exportlån ALMI
Innovationslån ALMI
Topplån, konvertibler mm Norrlandsfonden
Kompetensutveckling ESF-rådet
Sysselsättningsbidrag Tillväxtverket
Nystartsjobb Arbetsförmedlingen
Anställningsstöd Arbetsförmedlingen
Transportbidrag Tillväxtverket 
Riskkapital Sparbanksstiftelsen 
Riskkapital Saminvest 
Riskkapital Investa
Riskkapital Ekonord

Ovanstående matris är inte fullständig men ger en bild över de vanligaste företagsstöden.
 Sidansvarig: Marcus Grönlund

Uppdaterat 2015-08-14

<- Till föregående sida

Sök bland sidor på webbplatsen

Klagomål och synpunkter
Kommunen upphandlar