Kramfors.se - Boende & miljö / Samhällsplanering / Översiktsplanering
   
 
 
 Översiktsplanering


Översiktsplan
 
Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen är ett dokument som är vägledande för kommunen och andra myndigheter i beslut gällande planering, byggande och resurshushållning. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men används som underlag för till exempel detaljplaner, vilka är juridiskt bindande.

Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2013 att anta en ny kommunövergripande översiktsplan för Kramfors kommun. Beslutet vann laga kraft den 30 maj 2013.

Nedan finns den kommunövergripande översiktsplanen för Kramfors kommun.
Sidansvarig: Erik Andrée

Uppdaterat 2016-06-02

<- Till föregående sida

Sök bland sidor på webbplatsen

  Information
Kom In Kundtjänst
Tel: 0612-800 00
Besöksadress:
Torggatan 2
kommun@kramfors.se
E-tjänster
Klagomål och synpunkter