Kramfors.se - Boende & miljö / Planer / Översiktsplan
   
 
 
 Översiktsplan


Översiktsplan
 
Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen är ett dokument som är vägledande för kommunen och andra myndigheter i beslut gällande planering, byggande och resurshushållning. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men används som underlag för till exempel detaljplaner, vilka är juridiskt bindande.

Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2013 att anta en ny kommunövergripande översiktsplan för Kramfors kommun. Beslutet vann laga kraft den 30 maj 2013.

Nedan finns den kommunövergripande översiktsplanen för Kramfors kommun.


PDF-filKramfors kommuns översiktsplan (7247Kb)

JPG-filKarta bestämmelser, rekommendationer (5370Kb)

PDF-filAntagande översiktsplan kommunfullmäktige (102Kb)
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 29/4 2013.
PDF-filGranskningsyttrande Länsstyrelsen (254Kb)

PDF-filUtlåtande översiktsplan (1601Kb)
Sammanställning av inkomna yttranden efter utställningen av översiktsplanen.
PDF-filSamrådsredogörelse översiktsplan (1580Kb)
Sammanställning av inkomna yttranden efter samrådet av översiktsplan.


Sidansvarig: Jonathan Nygaard

Uppdaterat 2015-08-24

<- Till föregående sida

Sök bland sidor på webbplatsen

  Information
Staffan Östman, Avdelningschef
Tel: 0612-803 07
staffan.ostman@kramfors.se
  Länkar
Webbkarta


Klagomål och synpunkter