Kramfors.se - Barn & utbildning / Grundskola, kommunala / Bollstaskolan
   
 
 
 Bollstaskolan
Bollstaskolan
Industrivägen 1
873 40 Bollstabruk

Busstider:

Ordinarie linjetrafikbuss
Från Västansjö 07:30
Från Väja 07:53

Info om skolresor 
Byberg & Nordin
Trafikledning Kramfors 010-722 0339
Skolskjutshandläggare Karin Lindberg 0612-803 41 

Bollstaskolan är en F-6 skola som ligger i Bollstabruk, ca 10 km norr om Kramfors. Läsåret 2015/2016 är det 156 elever varav 20 elever i förskoleklass. Skolan har också ett fritidshem med drygt 80 elever inskrivna.

Verksamheten
På skolan arbetar 20 pedagoger i 3 arbetslag; F-1, 2-3 och 4-6. Grundskollärare, förskollärare och fritidspedagoger ansvarar gemensamt för både skol- och fritidsverksamheten t.o.m. år 3. Detta gör man för att få en bättre helhetssyn på eleven.
Skolan har en pedagog som arbetar med inriktning matte och läsning samt en specialpedagog med inriktning tal och språk. Vi har i rektorsområdet även tillgång till special-, syn- och hörselpedagog.

Vad utmärker just vår skola?
På Bollstaskolan har vi valt att lägga fokus på läsinlärningen. Vikten av att kunna läsa och att väcka intresse för och nyfikenhet om böcker är ett centralt inslag i skolgången hos oss på Bollstaskolan. Vi arbetar sedan flera år med KIWI-materialet som ett komplement i den grundläggande läsinlärningen.
Kopplingen mellan att läsa och skriva är ett område som också uppmärksammas extra.
Idrott och hälsa är också viktiga inslag i verksamheten för att väcka intresse för fysisk aktivitet av olika slag. Detta sker bland annat genom daglig utevistelse, friidrott, skoljogg, skridsko- och skidveckor, Vasalopp och skidtävling. Tack vare ett gott samarbete med skolans föräldraförening och Bollsta IK har vi vintertid tillgång till isbana och välpreparerade skidspår i nära anslutning till skolan samt möjlighet att tillhandahålla utrustning för de yngsta barnen.
Bollstaskolan har en väl fungerande föräldraförening och föräldraråd. Föräldraföreningen anordnar i samarbete med skolan ett stort antal aktiviteter för eleverna såsom trivselkväll och vårsoaré. Intäkterna från dessa aktiviteter kommer barnen tillgodo i form av bland annat rastleksaker.
Föräldrarådet deltar i skolans inre verksamhet, som i arbetet med Likabehandlingsplan och kvalitetsredovisning.

Hur gör vi för att alla våra elever ska känna sig trygga?
Skolans Likabehandlingsplan revideras årligen i samarbete med elever, föräldrar och personal. I planen finns beskrivet hur vi arbetar förebyggande för att skolan skall vara trygg och fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. I planen finns även beskrivet skolans gemensamma arbetsgång med rutiner för utredning, åtgärder och dokumentation av likabehandlingsarbetet. Skolans likabehandlingsgrupp träffas kontinuerligt för att följa upp klimatet på skolan.

Itslearning
I Kramfors kommun har vi valt itslearning som lärplattform i alla skolformer. Den används i vårt pedagogiska arbete och till informationsspridning. Här är en länk till lärplattformen: https://kramfors.itslearning.com/index.aspx?Username=


Kontakt

Rektor Per-Olof Sjödin 0612-804 82
Skolassistent
Skolan
Annelie Uhlin, Ytterlännässkolan
 
0612-804 80
Skolsköterska Petra Norberg 0612-804 85
Specialpedagog Berit Öberg 0612-804 67
Skolkurator Christine Nordquist 0612-804 09
Skolpsykolog Gunnar Widerström 0612-804 05
Personalrum   0612-804 93
Vaktmästare Krambo / Urban Hamberg  
Köket   0612-804 87
Skolskjutsar Entreprenör Byberg & Nordin 0613-72 03 00

Information om den aktuella trafiksituationen och inställda turer finns på www.dintur.se


Sidansvarig: Malin Zakrisson

Uppdaterat 2016-05-09

<- Till föregående sida

Sök bland sidor på webbplatsen

  Information
Per-Olof Sjödin, Rektor
Tel: 0612-804 82
perolof.sjodin@kramfors.se
  Relaterade dokument
Kvalitetsrapport 2013/2014 (721Kb)

Likabehandlingsplan (236Kb)

Bollstaskolans upptagningsområde (581Kb)

Hämta Adobe Reader

E-tjänster
Kvalitetsfrågor
Blanketter
Klagomål och synpunkter