Kramfors.se - Barn & utbildning / Förskola och barnomsorg / Förskolor och fritidshem / Vimpeln
   
 
 
 Vimpelns förskola
Borgargatan 16
870 52 Nyland
Tel  0612-808 15

Förskolan ligger vackert belägen i Nyland med gångavstånd till Ångermanälven.
Närmast belägna stad är Kramfors dit man tar sig de sexton kilometrarna på tjugo minuter.
På några få kilometers avstånd i nordlig riktning ligger Kramfors/Sollefteå flygplats med dagliga avgångar till Gällivare, Storuman samt Stockholm.

Verksamhet

Förskolan har 2 avdelningar med ca 38 barn i åldrarna 1-5 år, syskongruppsavdelningar.

Hur arbetar vi för att uppfylla läroplanen?

Vi, pedagoger, som är väl förtrogna och insatta i läroplanens strävansmål, har skapat lärandemiljöer som är anpassade efter barnens förutsättningar, intressen och behov.
Vi ser leken som en central roll i vår verksamhet och kan genom den ge grunden för det livslånga lärandet samt stärka barnens identitet och självkänsla och förmåga att samarbeta i grupp.
Vi strävar också att på ett lustfyllt sätt i samlingar, skapande verksamhet och inte minst i de dagliga rutinerna få in en språklig medvetenhet samt ett matematiskt tänkande.
Varje barn har en egen pärm. ”Pärmen om mig” för att synliggöra deras utveckling.

Hur gör vi för att alla våra barn ska trivas och känna sig trygga?

Inskolningsperioden är viktig, eftersom det då ges möjlighet att lära känna både personal och lokaler samt att delge varandra viktig information som kommer barnet till gagn.
För de barn som har behov av särskilt stöd, anpassas verksamheten på bästa möjliga sätt
Vi verkar för ett nära samarbete med föräldrarna för att kunna utgöra ett komplement för varandra.
Vi har ett öppet klimat mellan avdelningarna så att alla barn skall känna sig trygga med all personal.
Personalen är engagerad och finns nära barnen, vilket gör att barnen blir sedda och bekräftade. Vi ser också till att ha roligt tillsammans.

Vad utmärker just vår förskola?

Vi sätter leken i främsta rummet och arbetar genom att få in läroplanens alla mål under hela dagen.
Vår utemiljö är kuperad vilket ger barnen stora möjligheter till att utveckla den motoriska färdigheten. Dessutom har vi närhet till skog och mark.
Vi använder handdockor som ett pedagogiskt stöd i vår verksamhet.
Vi medverkar till en lugn och trygg övergång från förskolan till förskoleklassen
Vi har ett bra och fungerande inflytanderåd med aktiva föräldrar.
Förskoleklassen finns i den på gångavstånd belägna låg och mellanstadieskolan

Förskolechef
Elisabet Sjödin
elisabet.sjodin@kramfors.se 
0612-804 58
 Sidansvarig: Eva Jallow Eriksson

Uppdaterat 2014-01-18

<- Till föregående sida

Sök bland sidor på webbplatsen

Kvalitetsfrågor
Blanketter
Klagomål och synpunkter