Kramfors.se - Barn & utbildning / Barnomsorg - Förskola/Fritidshem / Förskolor och fritidshem / Ullånger
   
 
 
 Ullångers förskola
Körsbärsvägen 10
870 32 Ullånger
Telefon: 0613-103 23
ullangers.forskola@kramfors.se

Förskolan är belägen i samhället Ullånger i Högakustenområdet. Ullånger är ett litet trevligt samhälle med det lilla samhällets alla nödvändiga samhällsfunktioner. Avstånd till Kramfors är cirka 3,5 mil.

Verksamhet
Solrosen är en förskola med tre avdelningar.

Så här arbetar vi för att uppfylla förskolans läroplan
Vi skapar inlärningsmiljöer som är anpassade utifrån barnens förutsättningar och behov.
Barnens nyfikenhet, kreativitet och olika intressen är vår pedagogiska utgångspunkt. Vi tar alla tillfällen i akt att tillvarata barnens lust att lära och vår målsättning är att lägga grunden till det livslånga lärandet hos varje barn.

I allt vårt arbete använder vi leken som redskap i vår genomtänkta pedagogiska miljö där vi skapar förutsättningar för barnens utveckling och lärande.

På Solrosens förskola har vi en arbetsplan för läroplanens olika delområden. Innevarande år satsar vi extra mycket på språk, matematik och att vara ute i naturen. Vi har också en mycket fin gård runt förskolan som underlättar i vårt natur- och miljöarbete.
Vi har också ett väl utarbetat samarbete med förskoleklassen. Vi arbetar aktivt med en lugn och trygg övergång från förskolan till förskoleklass för att ge barnen de bästa förutsättningar att fortsätta utvecklas utifrån den grund vi på förskolan har lagt.

Så här arbetar vi för att alla barn ska trivas och känna sig trygga
På vår förskola bemöter vi varandra med glädje, respekt och vänlig nyfikenhet.
På vår förskola har vi ett utvecklat och öppet samarbete mellan förskolans tre syskonavdelningar. Alla barn och vuxna känner varandra och barnen är trygga med varandra och alla oss vuxna. Vi arbetar aktivt för att alla barn ska känna sig sedda och bekräftade varje dag utifrån sina behov och sin personlighet. Vi har ett tillåtande klimat och vi erbjuder utmaningar, lärande, lek, trygghet och gemenskap med andra barn och oss vuxna på förskolan. Självklart arbetar vi utifrån ett öppen dialog och nära samarbete med er föräldrar. 

Det här utmärker vår förskola
Förskolan är kustnära belägen i nära anslutning till stora natursköna strövområden och härliga pulkabackar, nära skog och idrottsanläggning. Vi har en stor fin inhägnad gård kring förskolan som inbjuder till mycket lek utomhus. Vi erbjuder alla våra barn som sover middag, vila utomhus på övertäckta altaner. Vi arbetar aktivt med vår miljö och förskolan har en både inre- och yttermiljö som inbjuder till kreativa aktiviteter.
Vår ambition är att alla barn och alla föräldrar ska känna sig trygga, glada och stimulerade av det arbete Solrosens förskola bedriver. När barnen blir 6 år fortsätter de vidare till Ullångerskolan där de kan gå till och med årskurs sex.

Förskolechef
Ulf Edlund 
ulf.edlund@kramfors.se  
0612-804 83Sidansvarig: Malin Zakrisson

Uppdaterat 2016-04-21

<- Till föregående sida

Sök bland sidor på webbplatsen

E-tjänster
Kvalitetsfrågor
Blanketter
Klagomål och synpunkter