Kramfors.se - Barn & utbildning / Grundskola, kommunala / Högakustenskolan
   
 
 
 Högakustenskolan


Högakustenskolan

Högakustenskolan
Storsjövägen 8
87297 SKOG

Busstider:

Buss avgår från:
Docksta 07:25
Mjällom 07:25
Nordingrå 07:45
Ullånger 07:45
Nyadal 07:30
Sörviken 07:20
Strinne 07:40
Torrom 07:45
Lugnvik 07:50

Info om skolresor 
Byberg & Nordin
Trafikledning Kramfors 010-722 03 39
Trafikledning Höga kusten 010-722 03 29 
Skolskjutshandläggare Karin Lindberg 0612-803 41 

Information om aktuell trafiksituationen och inställda turer finns på www.dintur.se

Högakustenskolan är F-9 skola. På Högakustenskolan arbetar vi för att det skall finnas trygga, självständiga och empatiska människor som är beredda att möta framtiden med tillförsikt och nyfikenhet.

Verksamheten
Skolan ligger i hjärtat av Höga Kusten. Namnet på skolan byttes den 1 januari 2010 från Herrskogsskolan till Högakustenskolan. Skolans upptagningsområde begränsas i söder av Högakustenbron och i norr av Skuleberget, i väster av Ångermanälven och i öster når det ända ut till havet. De allra flesta elever åker buss till skolan och på morgonen före första lektionens början kan eleverna äta frukost till självkostnadspris i matsalen.
Läsåret 2015/2016 är det totalt 267 elever.  
Skolans verksamhet finns i fyra fristående byggnader på skolans område.

Utveckling
På skolan arbetar vi för att vidareutveckla elevernas delaktighet i beslutsprocesserna genom att ha ett Skolråd bestående av elever, rektor, samordnare och skolvärdinna men även andra elevdemokratiska grupper.
Vi vill i vårt arbete öka intresset och kunskapen i verksamheten kring världsarvet Höga Kusten men även för andra liknande världsarv genom naturupplevelser, hälsoaktiviteter och friluftsliv. Vi arbetar också ständigt på att vidareutveckla rutiner och kunskaper kring skriftliga omdömen och på att personalen utvecklar sitt ledarskap i olika pedagogiska situationer. Dessutom vill vi förstärka personalens intresse för att utveckla och fördjupa sin datakompetens.

Elevhälsoteamet
Elevhälsoteamet som består av rektor/specialpedagog, samordnare, kurator, skolsköterska samt studie- och yrkesvägledare har regelbundna träffar varje vecka. Några gånger under läsåret träffar man även den KRAMUS-grupp som är knuten till skolan och man har även inplanerade träffar med skolpsykolog. Elevhälsoteamets främsta uppdrag är att arbeta förebyggande samt att analysera och utreda elevärenden ur medicinska, pedagogiska, sociala och psykologiska synvinklar.


 Högakustenskolans sjukanmälan
       Välj något av följande sätt:    
              

  • med elevens personnummer till Talsvar 0612-70 90 39. Talsvar kan inte användas när eleven saknar de fyra sista siffrorna i personnumret eller om man ringer från en telefon med hemligt nummer. 
  • via Dexter dexter.kramfors.se, med hjälp av medborgarkonto som ni fått av skolan, behövs ett nytt konto så kontakta skolexpeditionen.

     Anmälan ska göras varje dag 


Itslearning
I Kramfors kommun har vi valt itslearning som lärplattform i alla skolformer. Den används i vårt pedagogiska arbete och till informationsspridning. Här är en länk till lärplattformen: https://kramfors.itslearning.com/index.aspx?Username=


Kontakt:

Innehavare/Funktion Direktnummer
Erik Fällmer, rektor 0612-805 19
Maria Öberg, samordnare 0612-81 06 05
Erik Lundberg, samordnare 070-640 21 15
Cecilia Reiniusson, assistent 0612-81 06 06
Kristina Öberg, skolsköterska 0612-81 06 18
Catrin Bylund, kurator 0612-81 06 17
Anna-Karin Burstedt, studie- och yrkesvägledare  0612-81 06 26
Biblioteket 0612-802 58
Christer Wedin 0612-81 06 07
Personalrum, högstadium 0612-81 06 08
Personalrum, låg- och mellanstadium 0612-81 06 33
Arbetsrum spec 0612-81 06 09
Arbetsrum So, No 0612-81 06 11
Arbetsrum 0612-81 06 20
Konferensrum, låg- och mellanstadium 0612-81 06 21
Kemisal 0612-81 06 10
Teknik/Trä-metallslöjd 0612-81 06 13
Hemkunskap/Textilslöjd 0612-81 06 14
Idrottshallen 0612-81 06 15
Simhallen 0612-81 06 19
Cafeterian 0612-81 06 12
Förskoleklass/fritids 0612-81 06 32
Fritidshem 0612-81 06 32
Renens förskola 0612-81 06 25Sidansvarig: Malin Zakrisson

Uppdaterat 2016-09-14

<- Till föregående sida

Sök bland sidor på webbplatsen

  Information
Erik Fällmer, Rektor
Tel: 0612-805 19
erik.fallmer@kramfors.se
  Relaterade dokument
Likabehandlingsplan 2015/2016 (149Kb)

Kvalitetsrapport 2014/2015 (922Kb)
Kvalitetsrapport Högakustenskolan 2014/2015
Högakustenskolans
område F-6
 (576Kb)

Högakustenskolans
område 7-9
 (507Kb)
upptagningsområde
Hämta Adobe Reader

E-tjänster
Kvalitetsfrågor
Blanketter
Klagomål och synpunkter