Kramfors.se - Barn & utbildning / Grundskola / Skarpåkersskolan
   
 
 
 Skarpåkersskolan
Vision
Alla elever på  Skarpåkersskolan ska uppnå målen i alla ämnen, ha roligt och må bra under sin skoltid.
Det ska vara motiverande och tryggt att gå på vår skola.
Det ska märkas i den dagliga verksamheten att eleven är i fokus.
Skolan är en småskoleidyll belägen 1 km från Kramfors centrum och med närhet till naturen

Verksamhet
Treparallellig skola från förskoleklass till årskurs 3 med fyra fritidsavdelningar. 
Läsåret 2013/2014 är det 158 elever varav 41 i förskoleklass.

Hur arbetar vi för att alla våra elever ska nå målen i läroplaner och kursplaner?
Vi arbetar för att alla elever ska bli delaktiga i sitt lärande genom att tydliggöra målen för elever och föräldrar. Vi har återkommande kontrollstationer för att kunna följa elevernas kunskapsutveckling. Åtgärdsprogram görs för de elever som behöver extra stöd. Vid utvecklingssamtal får elever och föräldrar information om elevens kunskapsnivå. I en individuell utvecklingsplan kommer vi överens vad som kan vidareutvecklas.

Hur arbetar vi för att alla våra elever ska trivas och känna sig trygga?
Vi arbetar aktivt tillsammans med föräldrar för att skapa en trygg och trivsam utemiljö.
Alla klasser arbetar med ”Livskunskap” vilket innebär social och emotionell träning. På fritids satsar vi på att barnen ska får en meningsfull fritid. Vi strävar efter att stödja barnen i deras utveckling bland annat genom att öva kreativiteten och förmågan att ta ansvar för sig själva och andra. Delaktighet och fri lek är andra viktiga delar i vår verksamhet.

Vad utmärker just vår skola?
Skola för yngre elever från förskoleklass till årskurs 3
Ambitiös personal med liten personalomsättning
Vår profil är språket och hälsan. Vi lägger stor vikt på läsning genom att väcka nyfikenhet och intresse för böcker. Eleverna har flera intensiva läsveckor på höst och vår, där också föräldrar och bibliotekarier finns med och engagerar. Vi undervisar i läsförståelsestrategier för att hjälpa eleverna att bli ”expertläsare”. Det innebär att eleverna lär sig att reflektera över sin förståelse.
Vi har dagligen olika aktiviteter där motion ingår. Våra skogar runt omkring nyttjas flitigt. På vintern anordnar vi sportveckor och skidspåren finns inpå knutarna. Vi har också en egen skridskobana.
Husrådet är ett föräldraforum som jobbar för en god arbetsmiljö och hög trivsel. De arrangerar aktivitetskvällar i form av Höstmarknad och Vårloppis. Förtjänade pengar går till lekredskap som skolans elever fått önska genom skolrådet.Kontakt:

     
 Rektor AnnKristin.Fredriksson@kramfors.se 0612-803 93
Skolassistent Susanne Sahlén, 0612-804 08
Skolsköterska Anita Viberg 0612-804 38
Specialpedagog Yvonne Öberg 0612-804 29
Skolkurator Andrea Edberg Wikner 0612-804 86
Skolpsykolog Gunnar Widerström 0612-804 05
Vaktmästare Krambo  
Skolskjutsar Entreprenör Byberg & Nordin  0613-72 03 00
 
Information om den aktuella trafiksituationen om inställda turer finns på www.dintur.se 


Sidansvarig: Ulf Boström

Uppdaterat 2014-10-08

<- Till föregående sida

Sök bland sidor på webbplatsen

  Information
AnnKristin Fredriksson, Rektor
Tel: 0612-803 93
annkristin.fredriksson@kramfors.se
  Relaterade dokument
Kvalitetsrapport 2013/2014 (797Kb)

Likabehandlingsplan
Likabehandlingsplan (221Kb)
Likabehandlingsplan
Ordningsregler
Regulations (223Kb)
Regulations in English
Ordningsregler (137Kb)
Ordningsregler
Elev
Elevärenden (218Kb)
Arbetsgång elevärenden
Föräldraforum
Föräldraforum 140211 (238Kb)
Föräldraforum 140211
Föräldraforum 131112 (240Kb)
Protokoll
Föräldraforum 130905 (83Kb)
Protokoll Föräldraforum 5
Upptagningsområde
Skarpåkersskolans upptagningsområde (536Kb)

Skolskjutsar
Skolskjutsar (14Kb)
Skolskjutsar
Hämta Adobe Reader

Kvalitetsfrågor
Blanketter
Klagomål och synpunkter