Kramfors.se - Barn & utbildning / Grundskola, kommunala / Skarpåkersskolan
   
 
 
 Skarpåkersskolan
Skarpåkersskolan
Gumåsvägen 40
872 31 Kramfors

Vision
Alla elever på Skarpåkersskolan ska uppå målen i alla ämnen, ha roligt och må bra under sin skoltid.
Det ska vara motiverande och tryggt att gå på vår skola.
Det ska märkas i den dagliga verksamheten att eleven är i fokus.


Skarpåkersskolan är Kramfors kommuns nya skola som stod klar att tas i bruk HT 2014.
Skolan är belägen1km från Kramfors centrum med närhet till naturen. Även skolan
har fått en upprustning och erbjuder eleverna många varierande och roliga aktiviteter.

Verksamhet
På Skarpåksskolan går elever från förskoleklass till årskurs 3. På skolan finns även fyra fritidsavdelningar.
Läsåret 2015/2016 är det ca. 272 elever i skolan varav 67 i förskoleklass.

Hur arbetar vi för att alla våra elever ska nå målen i läroplaner och kursplaner?
Vi arbetar för att alla elever ska bli delaktiga i sitt lärande genom att tydliggöra målen för elever och föräldrar. Vi har återkommande kontrollstationer för att kunna följa elevernas kunskapsutveckling. Vid utvecklingssamtal får elever och föräldrar information om elevens kunskapsnivå. I en individuell utvecklingsplan kommer vi överens vad som kan vidareutvecklas.  För att skapa en så bra lärandemiljö som möjligt för eleverna arbetar lärare, förskolärare och fritidspersonal tillsammans över verksamhetsformerna.

Hur arbetar vi för att alla våra elever ska trivas och känna sig trygga?
Vi arbetar aktivt tillsammans med föräldrar för att skapa en trygg och trivsam miljö på skolan.
På fritids satsar vi på att barnen ska få en meningsfull fritid. Vi strävar efter att stödja barnen i deras utveckling bland annat genom att öva kreativiteten och förmågan att ta ansvar för sig själva och andra. Delaktighet och fri lek är andra viktiga delar i vår verksamhet.

Vad utmärker just vår skola?
Skola för yngre elever från förskoleklass till årskurs 3 med ambitiös personal och liten personalomsättning. Vi lägger stor vikt på läsning genom att väcka nyfikenhet och intresse för
böcker. Eleverna har flera intensiva läsveckor på höst och vår, där också bibliotekarier finns med och engagerar. Vi undervisar i läsförståelsestrategier för att hjälpa eleverna att bli "expertläsare". Det innebär att eleverna lär sig att reflektera över sin förståelse.
Våra skogar runt omkring används flitigt. På vintern anordnar vi sportveckor och skidspåren finns inpå knutarna. Vi har också en egen skridskobana. Kommunens nyanlagda idrottsplats finns nära och ger möjlighet till nya utmaningar och används såväl under skoltid som under fritidstid.
På skolan finns föräldraforum som jobbar för en god arbetsmiljö och hög trivsel. De arrangerar aktivitetskvällar i form av t.ex. Höstmarknad eller Vårloppis. Förtjänade pengar går tillbaka till eleverna.


Itslearning
I Kramfors kommun har vi valt itslearning som lärplattform i alla skolformer. Den används i vårt pedagogiska arbete och till informationsspridning. Här är en länk till lärplattformen:
https://kramfors.itslearning.com/index.aspx?Username=

Slöjddatabasen
http://www.slojdportfolio.nu/  
 Kontakt:

Rektor Ann-Kristin Fredriksson 0612-803 93
Skolassistent Susanne Sahlèn 0612-804 08
Skolsköterska Anita Viberg 0612-804 38
Skolkurator Kerstin Edlund 0612-804 86
Skolpsykolog Gunnar Widerström 0612-804 05
Personalrum   0612-804 19
Vaktmästare Krambo  
Skolskjutsar Entrprenör Byberg & Nordin 0613-72 03 00


Sidansvarig: Ulf Boström

Uppdaterat 2016-08-15

<- Till föregående sida

Sök bland sidor på webbplatsen

  Information
AnnKristin Fredriksson, Rektor
Tel: 0612-803 93
annkristin.fredriksson@kramfors.se
  Relaterade dokument
Kvalitetsrapport
Kvalitetsrapport 2013/2014 (797Kb)

Kvalitetsrapport 2015 (888Kb)
rapport
Likabehandlingsplan
Likabehandlingsplan (597Kb)
Likabehandlingsplan
Ordningsregler
Ordningsregler 141101 (207Kb)
Ordningsregler
Regulations (223Kb)
Regulations in English
Föräldraforum
Föräldraforum 151013 (333Kb)
Protokoll
Föräldraforum 150903 (337Kb)
Protokoll föräldraforum
Föräldraforum 150323 (331Kb)
protokoll föräldraforum
Föräldraforum 141023 (251Kb)
Föräldraforum
Föräldraforum 140211 (238Kb)
Föräldraforum 140211
Föräldraforum 131112 (240Kb)
Protokoll
Föräldraforum 130905 (83Kb)
Protokoll Föräldraforum 5
Upptagningsområde
Skarpåkersskolans upptagningsområde (506Kb)

Skolskjutsar
Skolskjutsar (14Kb)
Skolskjutsar
Turlista Ringlinjen (69Kb)

Hämta Adobe Reader

  Länkar
Turlista skolskjutsar
Turlista

E-tjänster
Kvalitetsfrågor
Blanketter
Klagomål och synpunkter