Kramfors.se - Barn & utbildning / Grundskola, kommunala / Skarpåkersskolan
   
 
 
 Skarpåkersskolan


 

 

Skarpåkersskolan  
Busstider skolstart torsdag 20 augusti

Ordinarie linjetrafikbuss från Finnmarken 08:00
Kvarteret Uttern/Vesslan 08:14
Lilla skolbussen korsning Åsgatan/Björstagatan 07:55
Lekplatsen Mällbyvägen 08:00
Ringlinjen se bifogad turlista i höger meny.

Första dagen åker alla utan skolkort, korten delas ut på skolan första skoldagen till de elever som åker reguljära bussturer, övriga turer på bokade skolbussar behövs inte något skolkort. 

Info om skolresor 
Byberg & Nordin
Trafikledning Kramfors 010-722 0339
Skolskjutshandläggare Karin Lindberg 0612-803 41 

Alla elever hälsas välkomna till nytt läsår.Vision
Alla elever på Skarpåkersskolan ska uppnå målen i alla ämnen, ha roligt och må bra under sin skoltid.
Det ska vara motiverande och tryggt att gå på vår skola.
Det ska märkas i den dagliga verksamheten att eleven är i fokus.
Skarpåkersskolan är Kramfors kommuns nya skola som stod klar att tas i bruk HT 2014.
Skolan är belägen 1 km från Kramfors centrum med närhet till naturen. Även skolans utemiljö har fått en upprustning och erbjuder eleverna många varierande och roliga aktiviteter.
Verksamhet
På Skarpåkersskolan går elever från förskoleklass till årskurs 3. På skolan finns även fyra fritidsavdelningar. 
Läsåret 2014/2015 är det ca. 260 elever i skolan varav 72 i förskoleklass.
Hur arbetar vi för att alla våra elever ska nå målen i läroplaner och kursplaner?
Vi arbetar för att alla elever ska bli delaktiga i sitt lärande genom att tydliggöra målen för elever och föräldrar. Vi har återkommande kontrollstationer för att kunna följa elevernas kunskapsutveckling. Vid utvecklingssamtal får elever och föräldrar information om elevens kunskapsnivå. I en individuell utvecklingsplan kommer vi överens vad som kan vidareutvecklas. För skapa en så bra lärandemiljö som möjligt för eleverna arbetar lärare, förskollärare och fritidspersonal tillsammans över verksamhetsformerna.
Hur arbetar vi för att alla våra elever ska trivas och känna sig trygga?
Vi arbetar aktivt tillsammans med föräldrar för att skapa en trygg och trivsam miljö på skolan.
På fritids satsar vi på att barnen ska får en meningsfull fritid. Vi strävar efter att stödja barnen i deras utveckling bland annat genom att öva kreativiteten och förmågan att ta ansvar för sig själva och andra. Delaktighet och fri lek är andra viktiga delar i vår verksamhet.
Vad utmärker just vår skola?
Skola för yngre elever från förskoleklass till årskurs 3 med ambitiös personal och liten personalomsättning. Vi lägger stor vikt på läsning genom att väcka nyfikenhet och intresse för böcker. Eleverna har flera intensiva läsveckor på höst och vår, där också bibliotekarier finns med och engagerar. Vi undervisar i läsförståelsestrategier för att hjälpa eleverna att bli ”expertläsare”. Det innebär att eleverna lär sig att reflektera över sin förståelse.
Våra skogar runt omkring används flitigt. På vintern anordnar vi sportveckor och skidspåren finns inpå knutarna. Vi har också en egen skridskobana. Kommunens nyanlagda idrottsplats finns nära och ger möjlighet till nya utmaningar och används såväl under skoltid som under fritidstid.
På skolan finns föräldraforum som jobbar för en god arbetsmiljö och hög trivsel. De arrangerar aktivitetskvällar i form av t.ex. Höstmarknad eller Vårloppis. Förtjänade pengar går tillbaka till eleverna.

It´s learning
I Kramfors kommun har vi valt It´s learning som lärplattform i alla skolformer. Den används i vårt pedagogiska arbete och till informationsspridning. Här är en länk till lärplattformen: https://kramfors.itslearning.com/index.aspx?Username=Kontakt:
     
 Rektor AnnKristin.Fredriksson@kramfors.se 0612-803 93
Skolassistent Susanne Sahlén, 0612-804 08
Skolsköterska Anita Viberg 0612-804 38
Specialpedagog Yvonne Öberg 0612-804 29
Skolkurator Andrea Edberg Wikner 0612-804 86
Skolpsykolog Gunnar Widerström 0612-804 05
Vaktmästare Krambo  
Skolskjutsar Entreprenör Byberg & Nordin  0613-72 03 00
 
Information om den aktuella trafiksituationen om inställda turer finns på www.dintur.se 


Sidansvarig: Ulf Boström

Uppdaterat 2015-08-05

<- Till föregående sida

Sök bland sidor på webbplatsen

  Information
AnnKristin Fredriksson, Rektor
Tel: 0612-803 93
annkristin.fredriksson@kramfors.se
  Relaterade dokument
Kvalitetsrapport 2013/2014 (797Kb)

Likabehandlingsplan
Likabehandlingsplan (597Kb)
Likabehandlingsplan
Ordningsregler
Ordningsregler 141101 (207Kb)
Ordningsregler
Regulations (223Kb)
Regulations in English
Elev
Elevärenden (386Kb)
Arbetsgång elevärenden
Föräldraforum
Föräldraforum 141023 (251Kb)
Föräldraforum
Föräldraforum 140211 (238Kb)
Föräldraforum 140211
Föräldraforum 131112 (240Kb)
Protokoll
Föräldraforum 130905 (83Kb)
Protokoll Föräldraforum 5
Upptagningsområde
Skarpåkersskolans upptagningsområde (506Kb)

Skolskjutsar
Skolskjutsar (14Kb)
Skolskjutsar
Turlista Ringlinjen (69Kb)

Hämta Adobe Reader

Kvalitetsfrågor
Blanketter
Klagomål och synpunkter