Kramfors.se - Kommun & politik / Kvalitet och resultat / Servicegarantier
   
 
 
 Servicegarantier


Kramfors kommun vill att invånarna ska veta vad vi erbjuder och vad de kan förvänta sig. Därför har vi beslutat om så kallade servicegarantier.

Vad är en servicegaranti?
En servicegaranti beskriver vad du kan förvänta dig av kommunens tjänster. Garantierna är del del i vårt kvalitetsarbete.

Servicegarantier finns inom flera olika områden: bland annat förskola, grundskola, hushållsavfall, handläggningstider och bemötande.

Den kommunövergripande och nämndernas servicegarantier kan du läsa om under fliken kommunens garantier.

Tala om vad Du tycker!
Du är välkommen att tala om vad du tycker - det gäller både synpunkter, klagomål och beröm. Här kan du också helt anonymt skriva om du misstänker någon oegentlighet som behöver utredas. Här till höger finns en så kallad "banner" där det finns en färdig blankett att fylla in.

Du kan naturligtvis också skriva ett brev, skicka -post eller framföra dina synpunkter muntligt till vår kundtjänst Kom in eller till någon annan av kommunens verksamheter.  

Uppföljning
Vi följer givetvis upp synpunkterna och garantierna.

Vill du veta mera?
Ta kontakt med kundtjänsten Kom in.Sidansvarig: Anita Bergström

Uppdaterat 2016-03-09

<- Till föregående sida

Sök bland sidor på webbplatsen

Kontakta oss
E-tjänster
Kommunfullmäktige
Förtroendemannaregister
Kvalitetsfrågor
Klagomål och synpunkter
Kommunen upphandlar
Webb_TV