Kramfors.se - Kommun & politik / Folkhälsa, trygghet och säkerhet / Anmäl alltid brott
   
 
 
 Anmäl alltid brott


Det finns goda skäl till att alltid anmäla brott och skadegörelse så som klotter och krossade fönsterrutor även om du tror att brottet inte kommer att klaras upp!

Du bidrar till det brottsförebyggande arbetet! Görs ingen anmälan om brott har brottet officiellt inte ägt rum. För att polisen ska kunna kartlägga var och hur brott begås behöver de din anmälan. Din anmälan är mycket viktigt för att polisen ska kunna använda sina resurser till att motverka kriminalitet av aktuella slag. Anmäler du kan även andra aktörer så som Brå, förvaltningar och jourer arbeta med problemen och risken minskar för att du eller någon annan utsätts för samma brott igen.

Hjälp till så att brott klaras upp! Det händer inte sällan att brott reds ut långt efter anmälan, exempelvis genom husrannsakan på grund av misstanke om andra brott. Vid sådana tillslag kan polisen hitta stöldgods som har med tidigare brott att göra - men finns ingen tidigare anmälan på stöldgodset tillfaller det tjuven. Klotter kan också klaras ut i efterhand då polisen känner igen "tags" (signaturer) och mönster.

Det är enkelt att anmäla
&bull Vid nödsituation och pågående brott ring alltid SOS Alarm 112!
&bull Om du blivit utsatt för hot eller våld besök polisstationen eller ring Polisen 114 14!
&bull För anmälan via internet av stöld och förlust samt andra länkar om anmälan klicka här.


Sidansvarig: Katarina Lundholm

Uppdaterat 2016-08-15

<- Till föregående sida

Sök bland sidor på webbplatsen

  Länkar
Bo tryggt

Brottsoffermyndigheten

Brottsrummet

BRÅ
Brottsförebyggande rådet

KRIS
Kriminellas revansch i samhället

Polisen

Samverkan mot brott

SSF
Svenska stöldskyddsföreningen

Kontakta oss
E-tjänster
Kommunfullmäktige
Förtroendemannaregister
Kvalitetsfrågor
Klagomål och synpunkter
Kommunen upphandlar
Webb_TV