Kramfors.se - Kommun & politik / Mål och pengar
   
 
 
 Mål och pengar


I en pyramid visas styrmodellen
 
Kommunfullmäktige har beslutat om vår styr- och ledningsmodell.

Modellen visar de olika stegen inom styrningen; från värdegrunden till det som komma skall i en vision.
Vad vill kommunen
  • på längre sikt -finns  i en policy
  • under mandatperioden  - finns i ett program
  • under året från KF- finns i budgeten
  • under från nämnd - finns i verksamhetsplanen
  • för varje chef - finns i överenskommelsen.

Basen för styrningen finns i värdegrunden. Värdegrunden är 

Kundnytta Vi finns till för medborgare, kunder och andra intressenter
Demokratisk grundsyn Alla människor har lika värde och rätt att uttrycka sin åsikt
Delaktighet Alla människor kan och vill utvecklas, ta eget ansvar och vara delaktiga
Professionalitet Vi är stolta över vårt uppdrag, tar samhällsansvar och är professionella i vår yrkesutövning

För att få balans mellan olika perspektiv har kommunen så kallad balanserad styrning. Styrningen utgår från fyra fokusområden. Läs mera om fokusområdena och målen under fliken mål.

 


Sidansvarig: Anita Bergström

Uppdaterat 2013-08-22

<- Till föregående sida

Sök bland sidor på webbplatsen

  Information
Anita Bergström
Tel: 0612 80000
Webb_TV
E-tjänster
Kommunen upphandlar
Kvalitetsfrågor
Kommunfullmäktige
Förtroendemannaregister
Klagomål och synpunkter