Kramfors.se - Kommun & politik / Budget och mål
   
 
 
 Budget och mål


I en pyramid visas styrmodellen
 
Kommunfullmäktige har beslutat om vår styr- och ledningsmodell.

Modellen visar de olika stegen inom styrningen; från värdegrunden till det som komma skall i en vision.

Vad vill kommunen
  • på längre sikt - beskrivs i en policy
  • under mandatperioden  - beskrivs i ett/flera program
  • under året från KF- beskrivs i budgeten
  • under från nämnd - beskrivs i verksamhetsplanen
  • för varje chef - finns i överenskommelsen.

Basen för styrningen finns i värdegrunden och i varumärket.

Värdegrunden innebär

Kundnytta Vi finns till för medborgare, kunder och andra intressenter
Demokratisk grundsyn Alla människor har lika värde och rätt att uttrycka sin åsikt
Delaktighet Alla människor kan och vill utvecklas, ta eget ansvar och vara delaktiga
Professionalitet Vi är stolta över vårt uppdrag, tar samhällsansvar och är professionella i vår yrkesutövning

Kommunens varumärke

Varumärket
Tryggt Vi bor nära naturen i vår kommun. Det ger oss lugn och ro.
Våra barn och äldre och deras harmoni är viktigast för oss
Vår dramatiska historia ger oss både trygghet och sammanhang
Nära Vi är medmänskliga och hjälpsamma.
Vi värnar varandra.
Vi mötet varandra på ett varmt sätt och vi välkomnar sig som är nya
Vi har korta avstånd både geografiskt i kommunen och regionen
Inspirerande Vi bor i ett världsarv med fantastiskt vacker och unik natur.
Vi har ett rikt kulturliv som värdesätts av konstnärer och kulturarbetare
Våra framgångsrika företagare och entreprenörer lyfter vår kommun

Kommunövergripande mål i budget 2015
Nöjda kunder God kvalitet Attraktiv arbetsgivare God ekonomisk hushållning

Vision
Arbete pågår att ta fram en vision.


Sidansvarig: Anita Bergström

Uppdaterat 2015-11-13

<- Till föregående sida

Sök bland sidor på webbplatsen

  Information
Kundtjänsten Kom in
Tel: 0612 80000
kommun@kramfors.se
Kontakta oss
E-tjänster
Kommunfullmäktige
Förtroendemannaregister
Kvalitetsfrågor
Klagomål och synpunkter
Kommunen upphandlar
Webb_TV