Kramfors.se - Boende & miljö / Samhällsplanering
   
 
 
 Samhällsplanering


Hur mark och vatten skall användas kallas för fysisk planering. För att reglera denna har kommunen flera olika verktyg. Ett av dessa är att upprätta planer för att säkerställa den utveckling man strävar efter. Det kan röra sig om såväl detaljplanering där enskilda kvarter eller byggnader berörs till mer översiktlig strategisk planering.

Huvudsakligen styrs kommunens arbete med planer av Plan- och bygglagen men även andra lagar och föreskrifter som exempelvis Miljöbalken påverkar hur planerna kan utformas.
 Sidansvarig: Erik Andrée

Uppdaterat 2016-06-02

<- Till föregående sida

Sök bland sidor på webbplatsen

  Information
Kom In Kundtjänst
Tel: 0612-800 00
Besöksadress:
Torggatan 2
kommun@kramfors.se
Klagomål och synpunkter