Kramfors.se - Boende & miljö / Planer
   
 
 
 

Hur mark och vatten skall användas kallas för fysisk planering. För att reglera denna har kommunen flera olika verktyg. Ett av dessa är att upprätta planer för att säkerställa den utveckling man strävar efter. Det kan röra sig om såväl detaljplanering där enskilda kvarter eller byggnader berörs till mer översiktlig strategisk planering.

Huvudsakligen styrs kommunens arbete med planer av Plan- och bygglagen men även andra lagar och föreskrifter som exempelvis Miljöbalken påverkar hur planerna kan utformas.

Oavsett om det gäller planering av nya eller förändring av befintliga områden har Miljö- och byggförvaltningens planavdelning som ansvar och uppgift att väga samman allmänna och enskilda intressen i planen.

Som stöd till detta finns förutom lagar och föreskrifter även:

  • Utredningar
  • Samråd med allmänheten
  • Politiska beslut
  • Kommunala målformuleringar m.m.Kontakta oss:

Detaljplanering, samhällsplanering 
Jonathan Nygaard, fysisk planerare
0612-803 61


Fördjupade översiktsplaner  
Amat Jobe, samhällsplanerare
0612-803 66


Översiktlig planering och detaljplanering
Anna Höglund, bygglovsarkitekt
0612-803 58


Övergripande frågor
Malin Svanholm, miljö- och byggnämndens ordförande
070-618 03 63


Siv Sundström, miljö- och byggchef
0612-803 70

 

Övrigt
Fax: 0612-138 98
E-post: mob@kramfors.se
Allmän handling
I princip blir all post till oss allmän handling. Det innebär att allmänheten och massmedia har rätt att begära att få ta del av innehållet.
Om du har skyddad identitet bör du först kontakta någon av handläggarna per telefon. Sidansvarig: Jonathan Nygaard

Uppdaterat 2015-08-10

<- Till föregående sida

Sök bland sidor på webbplatsen

  Information
Jonathan Nygaard , Fysisk planerare, Detaljplanerare
Tel: 0612-803 61
Besöksadress:
Ringvägen 34
mob@kramfors.se
  Relaterade dokument
Information
Faktablad om detaljplanering (857Kb)
Kort information om detaljplaneringsprocessen
Hämta Adobe Reader

Klagomål och synpunkter