Kramfors.se - Boende & miljö / Planer
   
 
 
 Planer


Planeringen av användningen av mark och vatten inom en kommun kallas för fysisk planering. Planeringen regleras i Plan- och bygglagen.
Det som leder den fysiska planeringen till olika typer av planer är till exempel:
 

  • Utredningar
  • Samarbete mellan olika förvaltningar
  • Samråd med allmänheten
  • Politiska beslut
  • Kommunala målformuleringarKontakta oss:

Detaljplanering, samhällsplanering 
Jonathan Nygaard, fysisk planerare
0612-803 61

Fördjupade översiktsplaner och översiktsplanering 
Love Lidén, samhällsplanerare
0612-803 66

Översiktlig planering och detaljplanering
Anna Höglund, bygglovsarkitekt
0612-803 58

Övergripande frågor
Malin Svanholm, miljö- och byggnämndens ordförande
070-618 03 63

Siv Sundström, miljö- och byggchef
0612-803 70
 

Övrigt
Fax: 0612-138 98
E-post: mob@kramfors.seAllmän handling
I princip blir all post till oss allmän handling. Det innebär att allmänheten och massmedia har rätt att begära att få ta del av innehållet.
Om du har skyddad identitet bör du först kontakta någon av handläggarna per telefon. Sidansvarig: Love Lidén

Uppdaterat 2014-07-11

<- Till föregående sida

Sök bland sidor på webbplatsen

  Relaterade dokument
Information
Faktablad om detaljplanering (857Kb)
Kort information om detaljplaneringsprocessen
Hämta Adobe Reader

Klagomål och synpunkter