Kramfors.se - Näringsliv / Tillstånd och regler / Miljö- och hälsa
   
 
 
 Miljö- och hälsoskydd


När du ska starta ett företag som på något sätt påverkar miljö eller hälsa, t.ex. en verkstad eller en tatueringsstudio, kan du behöva anmäla företaget till miljö- och byggförvaltningen. Även tillfälliga verksamheter och ändringar i redan befintliga verksamheter kan vara anmälningspliktiga. Gör du ingen anmälan kan miljö- och byggnämnden vara skyldig att ta ut en miljösanktionsavgift.

Om du ska starta eller ta över en livsmedelsverksamhet som ett café eller restaurang ska detta registreras hos miljö- och byggförvaltningen. Gäller det däremot en verksamhet med känsligare hantering måste anläggningen godkännas innan den får tas i bruk.

Egenkontroll
Så snart ditt företag omfattas av miljöbalken eller livsmedelslagstiftningen finns krav på egenkontroll. Detta innebär att större delen av ansvaret för kontroll, planering och uppföljning av verksamheten ligger på verksamhetsutövaren. Egenkontrollen ska kunna visas upp för tillsynsmyndigheten. Egenkontrollens omfattning och detaljeringsgrad beror på verksamhetens typ, storlek och omfattning och i vilken grad den kan påverka miljön och människor.

Kontakta miljö- och byggförvaltningen, så får du veta om du behöver göra en anmälan av din verksamhet och hur den i så fall ska utformas.

Tänk på
Ofta behövs även bygglov för ändrad användning av lokal eller byggnad.

Blanketter
Alla våra blanketter finns på kommunens blankettsida.


Kontakta oss:

Miljöfrågor, kemikalier, avfall, avlopp och köldmedia

Åsa Mattsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör
0612- 803 67

Magnus Zeilon, miljö- och hälsoskyddsinspektör
0612-803 68

Erik Andrée, miljö- och hälsoskyddsinspektör
0612-803 71

Josefin Nyström, miljö- och hälsoskyddsinspektör
0612-803 69

Elin Vedin, vik. miljö- och hälsoskyddsinspektör
0612-803 57

Jonas Ejner, vik. miljö- och hälsoskyddsinspektör
0612-803 72

Livsmedel, dricksvatten, inomhusmiljö, radon och handläggning av alkoholärenden
Märith Löfgren, miljö- och hälsoskyddsinspektör
0612-803 75

Magnus Westin, miljö- och hälsoskyddsinspektör
0612-803 63

Marielle Sundström, vik. miljö- och hälsoskyddsinspektör
0612-803 79

Ronald Sjölund, alkoholhandläggare
0612-803 65

Administration och service
Susanne Häggkvist 
0612-803 76

Kerstin Välijeesiö
0612-803 51

Ingrid Bergman
0612-80373

Övergripande frågor
Siv Sundström, förvaltningschef
0612-803 70

Malin Svanholm, miljö- och byggnämndens ordförande
070-618 03 63

Övrigt
Fax: 0612-138 98


Sidansvarig: Erik Andrée

Uppdaterat 2016-08-30

<- Till föregående sida

Sök bland sidor på webbplatsen

  Relaterade dokument
Livsmedel
HACCP (359Kb)
Broschyr om HACCP
Nya regler för företag (209Kb)
Broschyr om nya regler för företag
Hämta Adobe Reader

  Länkar
Kemikalieinspektionen
Kemikalieinspektionens hemsida

Livsmedelsverket
Livsmedelsverkets hemsida

Naturvårdsverket
Naturvårdsverkets hemsida

Socialstyrelsen
Socialstyrelsens hemsida

E-tjänster
Klagomål och synpunkter
Kommunen upphandlar