Kramfors.se - Stöd & omsorg / God man, förvaltare & förmyndare / Att vara god man eller förvaltare
   
 
 
 Att vara god man eller förvaltare


Uppdraget att vara god man innebär tre ansvarsområden:
 

  • bevaka rätt
  • förvalta egendom
    sörja för person

Vad de tre områdena betyder kan du läsa mera om i flikarna under.

Det är föräldrabalkens bestämmelser i kapitel 11 (paragraf 4 och 7) som styr beslut om att få god man eller förvaltare.

God man eller förvaltare kan behövas 

  • för personer som inte själva kan bevaka sin rätt
  • om man inte själv kan förvalta sin egendom
  • om man som det står i lagen inte kan "sörja för" sin egen person.

Det kan vara fråga om personer som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp. Hjälpen kan vara både med att sköta sin ekonomi, den personliga omvårdnaden eller rättshandlingar.

En person som har god man eller förvaltare kallas i texten på hemsidan för huvudman.

Krav på dig som god man eller förvaltare
Det behövs ingen speciell utbildning för att bli god man eller förvaltare. Det viktiga är att du är noggrann, ansvarsfull, ärlig och hederlig samt verkligen vill hjälpa en annan människa.

Som god man/förvaltare ska du hålla kontakten med anhöriga och personer i huvudmannens omgivning, vilket förutsätter att du tycker om att ha med folk att göra.

Alla godemän och förvaltare kontrolleras så att man inte har skulder via Kronofogden register. Vidare kontrollerar vi i polisens belastningsregister och även socilnämndens register. Bor du inte i Kramfors kommun kontrollerar vi även att du inte har förvaltare i din hemkommun.

Dina första uppgifter
När du fått besked från Tingsrätten om att du blivit förordnad som god man/förvaltare bör du göra följande:

Kontakta huvudmannens bank och meddela att du förordnats som god man/förvaltare, vad du har för uppdrag och dina personuppgifter. Om huvudmannen har förmåga att själv bestämma kan du komma överens med huvudmannen om regler för posthanteringen så att du på ett tryggt sätt får den myndighetspost som du behöver för ditt uppdrag. Du kan också ansöka om särskild postadress, som innebär att du får all officiell post hem till dig.

Blankett
Blanketten kan du få från Överförmyndarnämnden. Du kan också själv beställa den hos Skatteverket: www.skatteverket.se eller på telefon 020-567 000 direktval 1301.

Ta snarast kontakt med din företrädare om det har funnits en sådan. Det vill säga om din huvudman tidigare har haft en annan god man/förvaltare, för att få nödvändig information för ditt uppdrag.
Ta även kontakt med personalen om din huvudman har ett särskilt boende, hyresvärd och anhöriga. Visa vid behov upp ditt registerutdrag som du får från Överförmyndarnämnden.

Förteckning
Inom två månader från det datum du blev förordnad är du skyldig att upprätta en förteckning över huvudmannens alla tillgångar och skulder. Detta gör du med vår blankett "Förteckning", som skickas till dig när du blivit förordnad.

I samband med begäran om förteckning skickar vi med en bok, om du inte redan har fått den, där du kan läsa om gällande lagstiftning och vad uppdraget som god man/förvaltare kan innebära.
 Sidansvarig: Victoria Häggkvist

Uppdaterat 2016-10-18

<- Till föregående sida

Sök bland sidor på webbplatsen

  Länkar
Arbetsgivardeklaration
Från Skatteverkets sida

God man, förvaltare - intresseanmälan
Här kan du anmäla ditt intresse till att bli god man eller förvaltare.

Information från skatteverket
om arbetsgivaruppgifter och skatteavdrag

E-tjänster
Blanketter
Klagomål och synpunkter