Kramfors.se - Stöd & omsorg / God man, förvaltare & förmyndare / Att vara god man eller förvaltare / Arvode
   
 
 
 Arvode


Som god man eller förvaltare har du rätt till ett skäligt arvode för uppdraget enligt föräldrabalkens bestämmelser. Du har också rätt att få ersättning för de utgifter du haft för att kunna göra ditt uppdrag som god man.

En god man eller förvaltare får aldrig själv bestämma hur stort arvodet ska vara och ta ut det i förväg. Det är alltid Överförmyndarnämnden som beslutar om  detta.


Vad är det som bestämmer arvodet?
I den årsredovisning som ska lämnas in får vi en bild av hur svårt uppdraget är. Handläggaren gör sedan en bedömning av hur stort arvodet ska vara. 

Det är du som lämnar in det vi kallar en "redogörelse" till oss. I den beskriver du vilka olika insatser som gjorts under året.

Om du i ditt uppdrag har flera delar kan du få arvode för båda delarna. En del sköter den ekonomiska förvaltningen. Andra tar hand om den personliga omvårdaden. Många har ansvar för båda delarna. Det som avgör beslutet om hur stort arvoden blir är hur förordnandet utformats.

Vem är det som betalar arvodet?
Det är i första hand huvudmannen som betalar ditt arvode. I andra hand kan kommunen betala ditt arvode.


Vad händer med arvodet om huvudmannen dör?
Om det blir så att huvudmannen avlider ska du som god man vända dig till huvudmannens dödsbo för att få ut ditt arvode.

Sidansvarig: Victoria Häggkvist

Uppdaterat 2016-03-09

<- Till föregående sida

Sök bland sidor på webbplatsen

Klagomål och synpunkter