• |
  • Lättläst
  • | Anpassa

Text

Vi firar hela året!

Välkommen! Trevligt att du vill delta och fira jubileumsåret 2017.

Evenemang erbjuder kommunmedborgare och besökare en attraktiv kommun att bo, verka och vistas i. Kommunstyrelsens arbetsutskott har därför beslutat och avsätta 400.000 kr för att jubileumsfira 2017. Ett firande som kommer att ske under hela året.

2017 med slutsiffan sju kan bli ett år med många möjligheter att fira i Kramfors kommun. Smått som stort. Därför vänder vi oss i första hand till registrerade föreningar, intresseorganisationer och studieförbund verksamma inom Kramfors kommun.

Riktlinjer för jubileumsstöd 2017

Ansökan sker på särskild blankett, den finns i spalten till höger. Din ansökan ska innehålla en redogörelse för vilken aktivitet som ni önskar genomföra samt vilka kostnader ni ansöker bidrag för. Bidrag ges inte till ordinarie verksamhet.

Evenemanget kan ha en koppling till slutsiffran 7 samt gärna till följande händelser: Kramfors stad 1947, Högakustenbron 1997 och hungermarschen 1917. Det är dock inte något krav.

Ansökan ska vara oss tillhanda senast den 31 oktober 2016 och behandlas under november 2016. Pengarna betalas ut i förskott. Ett krav finns på redovisning efter avslutat aktivitet.

Föreningen eller arrangören är återbetalningsskyldig om redovisning saknas eller inte har lämnats inom fyra veckor efter avslutat evenemang. Detsamma gäller om aktiviteten inte har genomförts.

I styrgruppen ingår

  • Janne Mellander, näringslivsenheten
  • Thomas Näsholm, ordförande, Barn-, kultur- och utbildningsnämnden
  • Patrik Asplund, fritidsenheten
  • Maria Åkerlund, tekniska enheten
  • Berit Fällström, Bistånds-, arbetsmarknads och sociala servicenämnden
  • Ninni Mellander, kulturenheten
  • Sune Johansson, Kramfors kulturskola
  • Ann-Cathrin Granbäck, koncernstab, kommunikation

Uppdaterad: 2017-09-28 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Kontakt

Kontaktperson
Janne Mellander
Näringslivsenheten
070-354 01 06 janne.mellander@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.