• |
  • Lättläst
  • | Anpassa

Text

Skapande skola

Kramfors kommuns skolor genomför olika Skapande skola projekt

Några exempel på vad som görs i Skapande skola projekten i Kramfors:
Musikskapande, musikalprojekt, hantverk, dans- och filmprojekt.
  
Skapande skola är en satsning på mer kultur i skolan som regeringen tagit initiativ till. Det är Statens Kulturråd som fördelar bidrag till grundskolan för att öka elevernas möte med professionell konst och kultur. Bidraget ska enligt Statens kulturråd medverka till att:

- Kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i skolan med utgångspunkt i skolans kulturuppdrag enligt läroplan.

- Öka den professionella kulturverksamheten för och med eleverna så att tillgången till kulturens alla uttrycksformer och möjligheterna till eget skapande stimuleras.

En utgångspunkt för Skapande skola är att barn och unga ska ha inflytande. Det är eleverna och skolans behov som ska styra och bestämma arbetssätt och inriktning på de Skapande skolan projekt som bedrivs.

Målet är att genom ökad samverkan med kulturlivet långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolans arbete, vilket bidrar till att nå kunskapsmålet i högre grad.

Bidraget kan sökas för:

- Inköp av professionell kulturverksamhet.
- Insatser som främjar eget skapande som en del av undervisningen.
- Insatser som främjar strukturer för en långsiktig samverkan mellan   grundskolan och kulturlivets parter.

Läs mer på Kulturrådets hemsida, se länk till höger.
  
Kulturrådet har beviljat kommunens Skapande skola projekt 225 .000 kr
för olika kulturinsatser i skolan för läsåret 2015-2016

  
Några exempel på olika Skapande skola projekt i Kramfors kommun 2015-2016:

Nordingråskolan, Ullångerskolan, Högakustenskolan låg-mellanstadiet kommer att arbeta med musikskapande i olika former bl. a. med Nordiska kammarorkestern.
Nylandsskolan och Bollstaskolan kommer att arbeta med dans i olika former med bl. a. Annelie Lindeberg, Angurvall.
Grämestaskolan planerar ett dans och drama projekt som ska resultera i en musikal. De tar bl. a hjälp av Norrdans.
Kramforsskolans årskurs 4 gör ett slöjdprojekt med en konsthantverkare.
Kramforsskolans årskurs 6 tänker arbeta med smide och tar hjälp av Järnakademien på Vallen.
Skarpåkersskolan årskurs 3 ska inom slöjden lära sig knyta knutar med olika tekniker och material, samt göra enkla musikinstrument tillsammans med en konsthantverkare.
Högstadieskolorna kommer att jobba med film, dels se film, men också prova på att animera, lära om filmhistoria och hur en film byggs upp.


Uppdaterad: 2017-11-22 Sidansvarig: Lena Hermansson

Kontakt

Kom in, kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Ninni Mellander
Tel: 0612 - 802 52
ninni.mellander@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.