• |
  • Lättläst
  • | Anpassa

Text

Bidrag till föreningar och organisationer

Kör och musikföreningar
Dags att söka bidrag för musikframträdanden
Varje år genomförs musikalisk underhållning av olika slag inom ramen för kommunens verksamhet. Nu finns möjlighet för musikföreningar och körer att söka bidrag för sitt arbete.
Körsång, musikprogram för äldre, skojigheter i skolor… listan kan göras lång över allt som händer på våra kommunala enheter. År 2016 var inget undantag, då fick äldreboenden, skolor, förskolor och andra ta del av ett rikt och varierat utbud.

- De utövande föreningarna uppmanas nu att ansöka om bidrag för sitt utförda arbete, säger Ninni Mellander på Kulturenheten.

Förutsättningarna för att få ekonomiskt stöd är att man är en förening och som sådan finns registrerad hos kulturenheten. Man ansöker alltså bakåt i tid för det som gjorts.

- Ansökan ska beröra interna framträdanden som framförts under 2016 och som inte tidigare fått någon form av bidrag.

Interna framträdanden är arrangemang i kommunen som vänder sig till slutna målgrupper på kommunala enheter. Bidraget kan inte sökas för öppna evenemang som till exempel stadsfest eller andra offentliga händelser.

För att ansökan ska kunna behandlas behöver man bifoga en ekonomisk redovisning samt verksamhets- och revisionsberättelse för 2016.

- Jag ser fram emot många ansökningar före den28 april, säger Ninni Mellander.

Ansökan finns som pdf till höger - sista ansökningsdag  är den 28 april 2017.

 För mer information: kontakta Ninni Mellander, kulturenhetschef


Studieförbund
Studieförbunden är olika organisationer som ängar sig åt folkbildning genom studiecirklar, föreläsningar, projekt och arrangemang/evenemang vars syfte är att ge deltagarna kunskap i ett brett perspektiv. Studiecirklarna är i grunden i folkbildningen och är ett pedagogiskt koncept som funnits i Sverige sedan strax efter sekelskiftet 1900. Studieförbunden är tillsammans Sveriges största kulturarrangör.

Kramfors kommun fördelar varje år kommunbidrag till folkbildningsverksamhet. Bidraget utdelas till studieförbund verksamma i kommunen. De studieförbund som har verksamhet i kommunen är ABF (Arbetarnas bildningsförbund) Studieförbundet Vuxenskolan, Studiefrämjandet, NBV (Nykterhetsrörelsens Bildningsförbund) Medborgarskolan, Sensus, Bilda och Kulturens bildningsverksamhet.

Hembygdsföreningar 
Hembygdsrörelsen växte fram i början av 1900-talet som en protest mot industrialismen.  Med Skansen som förebild skapades friluftsmuseer och lokala föreningar. Byggnadsvård och föremålsinsamling var länge den huvudsakliga uppgiften, idag ägnar sig hembygdsföreningarna mycket åt studier och forskning och att berätta om närområdet.
Kramfors kommun stödjer hembygdsföreningarna med ett årsbidrag som går till försäkringar av gårdarna.

Kulturarrangemangsstöd
Varje förening som är registrerad ideell organisation utan kommersiellt syfte kan erhålla bidrag till offentliga kulturarrangemang i kommunen. Ansökningsblanketter och bestämmelser om bidrag till offentliga kulturella arrangemang finns på hemsidan.

Kör- och musikföreningar
Nu är det dags att ansöka om kommunalt bidrag för interna framträdanden för verksamhetsåret 2016. Bidrag till interna framträdanden utgår till högst 6 framträdanden per år.

Ansökan finns i pdf i höger menu och lämnas till kulturenheten senast 28 april 2017.
  
Registrerade kör- och musikföreningar hos kulturenheten kan söka bidrag för interna framträdanden som görs på förskolor, skolor och äldreboenden. Bidraget utgår till högst 6 framträdanden per år.
Till ansökan skall bifogas ekonomisk redovisning, verksamhets- och
revisionsberättelse. Särskilda ansökningsblanketter måste användas.
Nya blanketter kommer att finnas under våren.

Vill du ha mer information kontakta Ninni Mellander, kulturenhetschef. 

Föredrag Ådalens släktforskarförening

Uppdaterad: 2017-09-28 Sidansvarig: Lena Hermansson

Kontakt

Kom in, kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Ninni Mellander
Tel: 0612-802 52
ninni.mellander@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.