• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
Världsarvstrappan i Bönhamn

Världsarvstrappan i Bönhamn

Kulturmiljöer, kulturarv och riksintressen

Kramfors kommun har 12 platser inom 11 områden som Riksantikvarieämbetet lyft fram som Riksintressen. Det är geografiskt utpekade områden av nationell betydelse för olika samhällsintressen. Det kan vara områden som har så ovanliga natur- eller kulturvärden att de är viktiga för hela landet och är intressanta platser att besöka.

Läs mer på Riksantikvarieämbetets webbplats, se länk till höger på denna sida.

Bollstabruk, Ytterlännäs socken

Med en masugn från mitten av 1700-talet och en väl bevarad bruksmiljö med många hus från olika tider. Nedanför ligger SCA:s stora nya sågverk.   En industrimiljö med obruten kontinuitet under 250 år. Parkeringsmöjligheter finns ovanför järnvägen och det utstakade området som är ett riksintresse.

Bönhamn, Nordingrå socken

Ett väl bevarat fiskeläge och en plats som haft stor betydelse för Nordingrås ekonomi och traktens ekonomi. Med ett kapell bevarat från 1600-talet.
Parkeringsplatser finns vid infarten och i närheten av kapellet.

Gallsäter, Nora socken

Fornlämningarna runt Storsjön är bevarade vid strandkanterna från tiden då sjön var en havsvik. I området finns bronsåldersrösen, järnåldergård med gravar och fossil åkermark. Delar av området undersöktes inför den nya E4-sträckningen över sjön. Området är nu överväxt med träd och sly, svårt att besöka. 

Högbonden, Nordingrå socken

Vi väntar på information från Länsstyrelsen.

Nora-Rossvik, Nora socken

En av de rikaste järnålderbygderna i kommunen med många bevarade rösen och gravhögar i ett öppet jordbrukslandskap som kan avnjutas längs de mindre vägarna. Parkeringsplatser finns i Torrom vid kyrkan och affären.

Norrfällsviken, två platser i Nordingrå socken

En plats med dubbla riksintressen: ett fiskeläge från 1600-talet med gistgård och ett kapell bevarade. Många lämningar och spår från järnåldern och stora orörda klapperstensfält. Flera promenadstigar i området som passerar fornlämningarna, varav några är belägna i eller vid de enorma klapperstensfälten. Parkeringsplatser finns i anslutning till fiskeläget.

Norum, Dals socken

Vackra välbevarade bymiljöer i ett rikt jordbrukslandskap i närheten av Bålberget. Gårdarna från 1800-talet, med sina ekonomibyggnader, är väl bevarade och kan ses från vägarna i området genom en långsam färd med bil eller promenad.

Pannsjön, Dals socken

Ett område med många arbetarsmåjordbruk och sju välbevarade Per Albin-torp från 1930-talets nyodlingsepok. Torpen är byggda runt sjön. Kan ses från långsam färd med bil eller promenad.

Svanö, Gudmundrå socken

Bevarade miljöer från sågverks- och massaindustrin med byggnader från slutet av 1800-talet och framåt. Folkets Hus är ett nav mitt på ön och utgångsplats för besökande som vill vandra längs  stigar och vägar med historiska fotografier som berättar om tidigare liv och verksamheter. Till höger finns utskriftsvänliga pdf-filer med kartor över ön och en två-sidig  folder  med ytterligare information. Parkeringsplatser vid Folkets hus och nere vid hamnen. Lättillgängliga gångvägar.

Värns – Sund – Fanön, Vibyggerå socken

Ett stort område med många fornlämningar från bronsålder med gravrösen som har en unik formvariation - flera unika. Landhöjningen syns tydligt i landskapet och utsikten över havet från några platser med spår från bronsåldern ger svar på varför våra förfäder bosatte sig just här.
Terrängen är krävande och parkering finns utanför en vägbom.

Ytterlännäs gamla kyrka, Ytterlännäs socken

En mycket välbevarad medeltidskyrka känd för sina vackra målningar och skulpturer belägen i ett öppet och välbevarat odlingslandskap med närhet till Ångermanälven. Parkeringsplatser finns vid kyrkan.

Klicka på det understrukna namnet för Riksintressena ovan så länkas ni till Länsstyrelsens hemsida med bilder, kartor och utförlig information till höger på sidan. Filerna är utskriftsvänliga pdf-filer: Värdebeskrivning och Plansch

Per Albin-torp vid Pannsjön

Uppdaterad: 2017-01-30 Sidansvarig: Lena Hermansson

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.