• |
  • Lättläst
  • | Anpassa

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Varje kommun ska ha en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) anställd, som ska se till att de som bor i kommunens särskilda boendeformer får en god och säker hälso- och sjukvård av god kvalitet.

Kvalitetsarbete

MAS utarbetar riktlinjer och rutiner för hälso- och sjukvården, som all personal som är anställd i de olika boendeformerna ska följa. MAS följer sedan upp alla verksamheter genom kontinuerlig tillsyn.

Anmälningsplikt

Om någon som bor i kommunens särskilda boendeformer i samband med vård och behandling drabbas av eller utsätts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom, ska MAS anmäla detta till Socialstyrelsen och den nämnd som har ledningen för hälso- och sjukvårdsverksamheten.

Uppdaterad: 2016-10-31 Sidansvarig: Christina Brännmark

Kontakt

Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Tel: 0612 - 802 39

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun, 872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.