• |
  • Lättläst
  • | Anpassa

Text

Att bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson

Familjehem

Familjehem behövs för en kortare eller längre tid när barn eller ungdomar inte kan bo hemma utan måste byta miljö och komma till ett annat hem.

Orsakerna till behov av familjehem är flera. Det kan bero på att föräldrarna av olika anledningar inte klarar av att ha omsorg om sitt barn/ungdom. Det kan handla om föräldrars missbruk, fysiska, psykiska eller sociala problem.

Det kan också handla om att barnet har ett beteende som gör att det behöver byta miljö för en kortare eller längre period. Orsakerna kan vara problem i hemmet, i skolan eller att det finns ett begynnande missbruk och kriminalitet.

Vad innebär det att vara familjehem?

Att vara familjehem innebär ett stort ansvar, hårt arbete men också mycket glädje och stimulans.

Familjehem är helt vanliga familjer och uppdraget kräver ingen särskild utbildning eller yrke. Man kan vara gift, sambos eller ensamstående.

Som familjehem måste man ha ett intresse, tid och engagemang för att hjälpa ett barn eller en ungdom till en tryggare tillvaro. Man ska ha en stabil och trygg hemsituation och respektera andra människors integritet och bakgrund. Det är också viktigt att alla familjemedlemmar är överens om att man vill ta emot ett barn eller en ungdom i sitt hem.

Som familjehem har man som uppdrag att ta hand om barnet eller ungdomen men också att hålla kontakt med och samarbeta med barnets föräldrar, skola, socialtjänst och andra för barnet viktiga personer.

Mer information
Kontakta vår familjehemsrekryterare, se telefonnummer till höger på denna sida.

När behövs kontaktfamilj och kontaktperson?

En kontaktfamilj eller kontaktperson får en viktig roll om ett barn har bristande kontakt med en förälder.

Barn som erbjuds kontaktfamilj är 3-12 år och lever ofta i familjer där föräldrar inte har möjlighet att ge sina barn den uppmärksamhet de behöver.

Ungdomar från 13 år och uppåt kan få stöd av en kontaktperson. Som kontaktperson träffar du ungdomen ett par gånger i veckan och tillsammans gör ni olika aktiviteter.

Insatsen är alltid behovsprövad och utredning ligger till grund för beslut.

Vem kan bli kontaktfamilj eller kontaktperson?

Kontaktfamiljen ska ha en stabil livssituation samt ha tid, tålamod och intresse av att ta emot barn med social problematik.

Hur blir man kontaktperson eller kontaktfamilj?

Intresserade personer tar kontakt med socialtjänstens mottagningsgrupp.

En utredning för att bli kontaktperson innehåller intervjuer, referenstagning och registeruppgifter bland annat från polis och socialtjänst.

Att vara kontaktfamilj eller kontaktperson

En kontaktperson träffar barnet eller ungdomen oftast utanför barnets eller kontaktpersonens egna hem, vanligtvis några timmar i veckan. Kontaktpersonens uppdrag består ofta i att vara en förebild, och att göra olika aktiviteter tillsammans med barnet/ungdomen.

En kontaktfamilj är en vanlig familj som tar emot ett eller flera barn i sitt hem, vanligtvis en eller två helger i månaden. Familjen kan vara två vuxna vars barn har flyttat ut, en vuxen med eller utan barn. Eller också en barnfamilj som har tid och engagemang för andras barn. Barnet tar del av kontaktfamiljens vardag och intressen.

Kontaktfamiljen och kontaktpersonen ges stöd för att utföra sitt uppdrag.

Mer information
Kontakta mottagningsgruppen, se telefonnummer till höger på denna sida.

Ersättning

Ersättning utgår i form av arvode och omkostnad och regleras i ett skriftligt avtal. Arvodet betraktas som inkomst av tjänst och beskattas därför. Omkostnaden ska täcka utgifter i samband med uppdraget som till exempel livsuppehälle och fritidsaktiviteter.
Omkostnadsbeloppet bekostas delvis.

Mer information
Besök Sveriges kommuners och landstings webbplats, se länk till höger på denna sida.

Intresseanmälan
Se länk till höger på denna sida. Där kan du anmäla ditt intresse till att bli familjehem, kontaktperson eller kontaktfamilj.


Uppdaterad: 2017-09-28 Sidansvarig: Christina Brännmark

Kontakt

Mottagningsgruppen
Tel: 0612-802 06

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

barnochunga@kramfors.se

Fax
Tel: 0612-106 70

Familjehemsrekryterare
Tel: 0612-802 41

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.