• |
 • Lättläst
 • | Anpassa

Text

Att ansöka och vilket stöd finns

Här kan du läsa om olika stödinsatser för dig med funktionsnedsättning. Alla de insatser som beskrivs här är behovsprövade. Det innebär att det är dina individuella behov som avgör vilka insatser du kan beviljas och att du måste ansöka för att få stödet.

Du kan ansöka om följande insatser hos kommunen:

 • Personlig assistent
 • Ledsagarservice
 • Kontaktperson
 • Avlösarservice i hemmet
 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
 • Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar
 • Boende med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad
 • Daglig verksamhet

Mer information om insatserna enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, hittar du i menyn till vänster.

Hur ansöker jag?

Kontakta Socialsekreterare inom LSS:

Vad händer sedan?

Efter att du skickat in ditt ärende, kommer din anmälan att registreras och diarieföras.

I handläggningen ingår ett antal steg. Vi granskar ärendet och hör av oss till dig om vi behöver begära in kompletteringar till ärendet. Efter handläggningen är ärendet förberett för beslut.

Handläggning och beslut

När du skickat in din ansökan görs en behovsbedömning och ett beslut fattas.

Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med det beslut du fått är det viktigt att du inom tre veckor överklagar beslutet till förvaltningsrätten. Hur du gör står i det skriftliga beslutet du får.

Uppdaterad: 2017-09-28 Sidansvarig: Christina Brännmark

Kontakt

Socialsekreterare LSS
Tel: 0612 - 801 34 och 803 46

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun, 872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.