• |
  • Lättläst
  • | Anpassa

Text

Vara god man för ett ensamkommande barn (EKB)

Du som blir god man för ett ensamkommande barn

  • får det juridiska ansvaret
  • har inte ansvar för den faktiska vården av barnet

För barnets bästa

Som god man har du ansvaret för barnets bästa. Det kan handla om att sköta ekonomin, ha kontakt med skolan, boendet, socialtjänsten. Du hjälper barnet med att söka asyl och följer med till Migrationsverket och eventuella undersökningar för åldersbestämmande. Det är svårt att i förväg veta vad det enskilda barnet behöver. Det kan ta någon timme i veckan, men det kan också bli mycket mera tid vissa perioder.

Ett roligt uppdrag där du gör nytta

Våra gode män uttrycker gång på gång att det är ett roligt uppdrag och att man gör nytta. Visst händer det att det inte fungerar och att det dyker upp en eller flera situationer som är väldigt jobbiga. Men vår erfarenhet är att gode männen gärna tar på sig nya uppdrag. Som god man får du också utbildning för att känna att du klarar uppdraget.

Krav på dig

Det är givetvis viktigt att du har ett intresse för ungdomar och andra kulturer. Lagen säger att du ska vara erfaren, rättrådig och i övrigt lämplig. Det betyder inte att du måste ha kunskap om hur allt fungerar i det svenska samhället, men du måste ha kännedom om samhället och du måste förstå och prata svenska bra.

Kontakta oss
Vi som jobbar åt överförmyndarnämnden svarar gärna på frågor via telefon eller e-post. Om du vill ha kontakt med någon som redan är god man kan vi hjälpa till med uppgifter. Våra kontaktuppgifter hittar du här till höger.

Lite mera bakgrund

I lagen om god man för ensamkommande barn (2005:429) står det i vilka fall en god man skall tillsättas för ett ensamkommande utländskt barn under 18 år. Lagen omfattar alla barn, utländska eller statslösa, oavsett anledningen till inresan. Om det inte finns någon vårdnadshavare till barnen ska en god man utses.  Följer en vuxen med barnet så är det Migrationsverket som avgör om om denna får företräda barnet.

När ett barn kommer till Sverige utan förmyndare ska anmälan om god man ske till överförmyndarnämnden i den kommun där barnet vistas. Det är sen överförmyndarnämnden som utser (förordnar) god man och det ska ske så snart som möjligt. Under asylprocessen får barnet ett offentligt biträde. Om barnet har fyllt 16 år ska hon eller han skriftligen godkänna personen som överförmyndarnämnden föreslår att bli god man. Om barnet får uppehållstillstånd i Sverige och fortfarande är under 18 år utser socialtjänsten en så kallad SFV (särskilt förordnad vårdnadshavare) och godmanskapet upphör.

Uppdaterad: 2017-09-28 Sidansvarig: Victoria Häggkvist

Kontakt

Överförmyndarnämndens kontor

Telefontid
Måndag-torsdag
09.30-11.30
Övriga tider genom
Kom in kundtjänst
0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2
Vi tar bara emot bokade besök.
Ring eller skicka e-post för att boka ett möte.

Postadress
Kramfors kommun,
Överförmyndarnämnden
872 80 Kramfors

Kontaktperson
Ann-Christin Andersson
0612-801 02
Victoria Häggkvist
0612-801 03
Åsa Sjöberg
0612-801 05

E-post
ofnregistrator@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.