• |
  • Lättläst
  • | Anpassa

Förvalta egendom

Det betyder att du som god man sköter huvudmannens ekonomi och egendom

Förvalta egendom betyder att du

  • Sköter huvudmannens ekonomi
  • Har hand om om pension och bidrag
  • Betalar räkningar
  • Lämna fickpengar
  • Förvaltar kapital, värdehandlingar och fastigheter
  • Du ser också till att huvudmannens egendom är försäkrad

Hur är det med fickpengar, lön och räkningar?


När det gäller fickpengar och andra inköp är det viktigt att du talar med personalen (om huvudmannen inte bor själv) så att de vet vilket ekonomiskt utrymme som finns.

Huvudmannens egen lön eller habiliteringsersättning från dagcenter ingår inte i de tillgångar som ska förvaltas av god man/förvaltare om inte huvudmannen själv vill detta.

Det är gode mannens skyldighet att se till att det finns pengar för fasta utgifter. Betalas huvudmannens räkningar över post- eller bankgiro måste det göras i huvudmannens namn. Gode mannen/förvaltaren får inte använda sina egna giron vid betalning av huvudmannens utgifter.

Huvudmannens tillgångar får aldrig blandas ihop med gode mannens egna tillgångar.

Hur gör man med redovisningen?

Du är skyldig att redovisa huvudmannens ekonomi till Överförmyndarnämnden. Det gör du genom att:

  • Lämna en förteckning över ekonomin
  • Göra en årsredovisning över ekonomin för din huvudman en gång per år.

I årsredovisningen gör du en sammanställning över årets inkomster och utgifter. Du ska också lämna uppgift om behållning och skulder vid årets slut.

Blanketter och checklista för bilagor skickas ut av Överförmyndarnämnden i slutet av december eller i början av januari. Du hittar även blanketterna via denna länk. Vissa tjänster har vi även som e-tjänster och dessa når du härlänk till annan webbplats.

När ska man redovisa?


Du är skyldig att lämna in handlingarna senast den 1 mars året efter redovisningsåret. Du har alltså tre månader på dig att göra årsräkningen för din huvudman. Det är viktigt att de inlämnade handlingarna är kompletta.

Årsredovisningen och frågeblanketten ska fyllas i och skrivas under med kulspetspenna (blyertspenna får inte användas). Du undertecknar på heder och samvete.

Vad står det i lagen?

Det som styr förvaltning av egendom är föräldrabalken (kapitel 12, paragraf 4):
”Huvudmannens medel skall i skälig omfattning användas för uppehälle, utbildning och nytta i övrigt, samt placeras så att tillräcklig trygghet finns för deras bestånd och så att det ger skälig avkastning.”

Uppdaterad: 2018-01-19 Sidansvarig: Victoria Häggkvist

Kontakt

Överförmyndarnämndens kontor
Telefontid måndag-torsdag 09.30-11.30
Övriga tider genom kundtjänsten 0612 80 000

Besöksadress
Torggatan 2
Vi tar bara emot bokade besök. Ring eller skicka e-post för att boka ett möte.

Postadress
Kramfors kommun, Överförmyndarnämnden
872 80 Kramfors

Kontaktperson
Ann-Christin Andersson
0612-801 02
Victoria Häggkvist
0612-801 03
Åsa Sjöberg
0612-801 05

E-post
ofnregistrator@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.