• |
  • Lättläst
  • | Anpassa

Socialt ansvarig samordnare, SAS

SAS ansvarar för att genom förebyggande kvalitetsarbete säkerställa hög kvalitet på innehållet i genomförande av insatser inom Socialtjänstlagen (SoL),
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Detta sker främst genom utformning av riktlinjer och rutiner,  kvalitetsuppföljning, avvikelsehantering och tillsyn, utredning
av Lex Sarah samt genom olika utbildningsinsatser.

SAS arbetar med kvalitetsuppföljning utifrån olika databaser, som Öppna Jämförelser (ÖJ) och Kommunens Kvalitet i korthet (KKiK).

Kontakta gärna

Socialt ansvarig samordnare (SAS) Jessica Gahlin Björk
0612-80069

kommun@kramfors.se


Uppdaterad: 2017-10-31 Sidansvarig: Christina Brännmark

Kontakt

Socialt ansvarig samordnare, SAS
Tel: 0612 - 800 69

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun, 872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.