Projekt Nordplus

Vuxenutbildningen i Kramfors deltar i ett IKT-projekt, där det stora målet är att utveckla förmågor för kollaborativt lärande hos våra elever. Detta genom att adressera fem digitala kompetenser, vilka definierades av det Europeiska ramverket för utvecklingen av digital kompetens bland medborgarna, 2016.
Kompetenserna är information, kommunikation, innehållsskapande, säkerhet och problemlösning.

Projektet sträcker sig över 2 år, 2019 – 2021, och involverar 3 skolor från Litauen, Sverige och Estland, vilka alla riktar sig mot vuxenstuderande.

Nu är projektet inne i en utvärderingsfas där olika digitala verktyg testas och utvärderas. Nyttan av att finna digitala hjälpmedel, för kollaborativt lärande, som kan fungera som komplement till traditionell klassrumsundervisning har aktualiserats av den rådande pandemin.

Slutmålet med projektet är en interaktiv E-bok där deltagare delar med sig av sina erfarenheter. Vår förhoppning är att den kan vara en del i den höjda beredskap inför liknande situationer i framtiden, som många lärare kanske önskar att de hade haft redan under vårterminen 2020.

Projektet börjar nu närma sig sitt slut. Deltagarna har nyligen haft en sista digital konferens, där olika verktyg som testats redovisats och utvärderats. De digitala konferenserna har fått ersätta de fysiska möten som ursprungligen var planerade, då Coronasituationen gjort resor omöjliga.

Det faktum att många skolor, inte bara i Sverige utan i hela världen, på kort tid tvingats ställa om till digital undervisning, har gett relevans till projektet. Erfarenheterna kommer att sammanfattas i en digital E-bok som kommer att göras tillgänglig efter projektets slut.

Uppdaterad: Sidansvarig: Carl Sundström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Johan Högberg
Lärare
Tel: 0612-804 47
johan.hogberg@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.