Comvius, en plattform av lärare, för lärare, elever och föräldrar!

Plattformen Comvius har till syfte att minimera dubbelarbete och minska administration. Detta görs genom att underlätta vid till exempel överflyttning från högstadium till gymnasium, samlad dokumentation vid elevhälsoärenden och incidenthantering med mera.

För skolpersonal i hela landet är det stressande och ineffektivt att manuellt dokumentera och administrera ärenden som rör kränkningar, disciplinära åtgärder, frånvaroutredningar och extra anpassningar för elever.

Kramfors kommun har lösningen på problemen genom det egenutvecklade it-systemet Comvius, skolans samlade elevbild.

Hur fungerar plattformen

Comvius är ett system framtaget av Ådalsskolan/Kramfors kommun i samarbete med Atea. Plattformen byggs genom moduler och erbjuder huvudmannen fullständigt ägande och villkorslös tillgång till datan. Inga externa leverantörer behöver godkänna eller tillfrågas när huvudmannen vill komma åt sin data i olika integrationer eller möjliggöra användning av data i olika sammanställningar, utan huvudman bestämmer själv hur datat nyttjas.

Målgrupp

Kommuner och skolor som vill förbättra arbetsmiljön för personalen och ha ett flexibelt uppbyggt it-system där det är möjligt att vara delaktig och påverka utvecklingen av systemet.

Om ingen av de befintliga modulerna tillgodoser behoven, finns möjligheten att anpassa sitt system genom att bygga en modul (alla moduler och funktioner finns tillgängliga för alla som använder systemet oberoende av vilken aktör som utvecklat och finansierat det).

Huvudman som vill ha fullt ägandeskap av sitt data för att nyttja det mot statistik, analys eller andra tjänster.

Nytta

  • Nolltolerans mot dubbelarbete
  • Digital nytta för lärare och elever​
  • Alla som använder Comvius är delaktiga i vad som ska förbättras och utvecklas​
  • Kopplad till skollagen och ger full äganderätt av data

Är du intresserad och vill veta mer?

Kontakta Kramfors kommuns samarbetspartner ATEA, Johan Wendin, produktförvaltare för Comvius, johan.wendin@atea.se

Moduler och funktioner


Uppdaterad: Sidansvarig: Carl Sundström

Kontakt

Produktförvaltare för Comvius
Johan Wendin johan.wendin@atea.se

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00
kommun@kramfors.se