IST Home Skola

Från hösten 2024 använder vi appen IST Home Skola för att ha dialog med dig som vårdnadshavare. IST Home Skola har ersatt det tidigare systemet Dexter. På IST Home Skola kan man se elevens studieplanen, frånvaro, betyg eller anmäla frånvaro. Du kan ladda ned IST Home Skola från Appstore eller Google Play. Se relaterade länkar.

Vårdnadshavare loggar numera in med mobilt bank-id. På IST Home Skola ser du bl.a. kalenderhändelser, betyg och schema för dina barn som går i grundskola och gymnasiet fram tills att de blir myndiga.

Bakgrund till byte av skolsystem
Kramfors kommun har under längre tid upphandlat för att möta behoven kring ett nytt skoladministrativt system. IST administration är det nya systemet som börjar gälla från hösten 2024 för vårdnadshavare men även för elever, lärare och administrativ personal.

Uppdaterad: Sidansvarig: Carl Sundström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

E-post
kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Christian Frank
IKT-pedagog
0612-804 24
christian.frank@kramfors.se