• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Karta
  • | Other languages

Kramforsmodellen

Kramforsmodellen, en av vägarna till en lyckad integration för de asylsökande barnfamiljerna

När en asylsökande barnfamilj med barn 0-6 år kommer till Kramfors kommun, så vill vi ta emot dem på bästa sätt. Öppna asylförskolan arbetar tillsammans med Barnbackens familjecentral som är navet, för att kunna ge ett gott stöd till de asylsökande familjerna.

Den öppna asylförskolan fyller en mycket viktig funktion. Det är en mötesplats där familjerna kan möta andra familjer i samma situation och det finns möjlighet för familjerna att knyta nya kontakter. Det är mycket viktigt att inte separera föräldrar och barn åt. Därför blir de tidigt hänvisade till en öppen asylförskola där barn och föräldrar kan vara tillsammans.

Det görs hembesök av personalen som välkomnar familjen till Kramfors kommun och till öppna asylförskolan och delar ut lämpligt broschyrmaterial. Detta för att etablera en kontakt och främja en bra start för de nyanlända. När man kommer som nyanländ, så har man oftast väldigt många funderingar kring hur det svenska samhället fungerar. Här finns en möjlighet att få hjälp kring detta.

Vi arbetar efter tre viktiga punkter


1. Främja anknytning mellan barn och föräldrar
Vid den öppna asylförskolan arbetar personalen med hela familjen. När man varit på flykt från sitt hemland, så bär man ofta på mycket traumatiska händelser. En förutsättning för att detta skall kunna bearbetas är att se till att föräldrar och barn får göra detta tillsammans. Det ger en trygghet för både föräldrar och barn.

Öppna asylförskolan ger möjlighet till lek, sång, svenskaprat, umgänge med andra familjer och stöd av personal. Familjerna erbjuds bland annat gruppverksamhet i spädbarnsmassage. Den viktigaste effekten av massagen, är att den bidrar till att fördjupa och utveckla kontakten mellan förälder och barn.
  
2. Möjlighet att ge föräldrar stöd i deras föräldraroll
Vid den öppna asylförskolan finns möjlighet för föräldrar att få råd och stöd i sin föräldraroll, få hjälp med frågor kring asylprocessen och mycket mer. Alla föräldrar behöver någon gång i livet stöd i sin föräldraroll. Är man i en krissituation, som många av de asylsökande familjerna är, så kan de få stöd av personalen. Uppkommer behov, hjälper man familjerna att ta tag i det som behövs.

Lekens betydelse för att bearbeta allt som har hänt är stor. Barnen får möjlighet till pedagogiskt lekmaterial och lek med andra barn. Att bland annat lära sig leka och ta hänsyn till andra är något som många måste få tid på sig att lära. Att kunna leka är ingen självklarhet. Därför är denna verksamhet så viktig i väntan på att familjen skall få en kommunplacering. Det blir alltså en form av en inskolning till den blivande förskolan och till det svenska samhället.
  
3. Inslussning till det svenska samhället
Genom sång och musik så lär man sig det svenska språket lättare. Sångstunderna på öppna asylförskolan fyller en mycket viktigt funktion. Melodin när man sjunger gör det också enklare att minnas orden. Här arbetar man mycket konkret med bilder, kroppsspråk och mjukdjur för att konkretisera de svenska orden.

Besökarna på öppna asylförskolan har mycket olika behov och gruppverksamheterna ser därför olika ut. Viss information kan göras under öppettid, andra teman sker på andra tider och kan även ges enskilt.

Samhällsinformation ges via gruppverksamhet och bokstunder med bibliotekarie hjälper till med förtydliga det svenska språket. Man lär sig också svenskan lättare om man är tillsammans som familj. Här har man fokus på det svenska språket till hela familjen.  

Uppdaterad: 2019-10-07 Sidansvarig: Linda Dahlkvist

Kontakt

Enhetschef
Fredrik Östlund
fredrik.ostlund@kramfors.se

Besöksadress
Bruksgatan 12, entré 3
Kramfors

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

kommun@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.