Framtidens förskola och skola

Elevstatistik för våra skolor

Under relaterade dokument finns nu aktuell elevstatistik för alla våra skolor, förskoleklass- årskurs 9, från 15 mars 2019. Utredningen om Kramfors förskolor och skolor i framtiden utgår från denna statistik.

All statistik inkluderar våra asylelever. 15 mars var det 83 asylelever i förskoleklass till och med årskurs 9. Vid beslut om uppehållstillstånd kommer flertalet av dessa elever att kommunplaceras i annan kommun.

 • Antal barn/elever per årtal
  Här summeras alla elever i hela kommunen per år.
  Elevantalet inkluderar 83 asylelever.
 • Elevutveckling F-6-skolorna
  Elevutvecklingen per skola vid oförändrad organisation.
 • Elevutveckling högstadieskolorna
  Elevutvecklingen på högstadieskolorna vid oförändrad organisation.
 • Två högstadieskolor (om Ytterlännässkolan läggs ner)
  Elevantal vid Högakustenskolan och Gudmundråskolan vid två högstadieskolor.
 • Skarpåkersskolan och Kramforsskolan vid nedläggning av Grämestaskolan Elevantal vid Skarpåkern och Kramforsskolan vid nedläggning av Grämestaskolan.
  Elevantalet inkluderar 42 asylelever.

Medborgardialoger våren 2019

Måndag 18 mars kl 18.30–20.30, Lunde Folkets Hus
Onsdag 20 mars kl 18.30–20.30, Bollsta Folkets Hus
Tisdag 26 mars kl 18.30–20.30, Teatercaféet Folkets Park Kramfors
Torsdag 28 mars kl 18.30–20.30, Centrum i Ullånger

Bakgrund

I maj 2016 fick barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen uppdraget att med stöd i medborgardialoger och tillsammans med en arbetsgrupp ta fram alternativa och hållbara lösningar på lokal- och verksamhetslösningar.

Utgångspunkten är att skapa en verksamhet som klarar det stora aktuella behovet av förskola, fritidshem och skola, men på ett smidigt sätt kan anpassas till annan framtida verklighet på 2020-talet.

Arbetsgrupp med inriktning på framtiden

En "framtidsgrupp" bestående av olika skolformer och geografiska områden bildades. Personal från förskola, fritidshem, grundskola och särskola samt skolledare har ingått i gruppen.

Arbetsgruppen har träffats vid fem tillfällen under 2016/17 för att samtala om saker som:

 • Hur liten kan en grupp/klass/skola vara?
 • Hur många arbetsplatser är det rimligt att resa emellan?
 • Hur lång tid är det rimligt att åka skolskjuts
 • Hur kan vi samverka bättre lokal- och resursmässigt
 • Hur bygger vi vidare på vi-känslan/blir en attraktiv arbetsgivare?

2016
Tre medborgardialoger genomfördes under 2016, där förvaltningen informerade om de aktuella frågorna och Kramfors kommuns Vision 2031. Samtal fördes runt frågan: Vad kan visionens betyda för våra förskolor, skolor och övriga verksamhetsformer inom nämndens område?

2018
Den 25 april 2018 gav barn-, kultur- och utbildningsnämnden, nuvarande bildningsnämnden, sin förvaltning i uppdrag att analysera hur området Kramfors-Lunde kan utvecklas om:

 • de pedagogiska konsekvenserna om Grämestaskolans verksamhet förändras
 • beslutad nybyggnation av förskola i Kramfors planeras till fyra avdelningar
 • berörda upptagningsområden revideras

Förvaltningen fick också i uppdrag att utreda Älvenområdets (Ytterlännäs) förskole- och skolorganisation.

Med anledning av detta genomfördes medborgardialoger i Lunde, Kramfors, Bollstabruk och Ullånger i mars 2019.

Digital medborgardialog

Vi har även haft en digital medborgardialog om Kramfors förskolor och skolor i framtiden.

Uppdaterad: Sidansvarig: Carl Sundström