• |
 • Lättläst
 • | Anpassa
 • | Other languages

Framtidens förskola och skola

I maj 2016 fick barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen uppdraget att med stöd i medborgardialoger och tillsammans med en arbetsgrupp ta fram alternativa och hållbara lösningar på lokal- och verksamhetslösningar.

Utgångspunkten är att skapa en verksamhet som klarar det stora aktuella behovet av förskola, fritidshem och skola, men på ett smidigt sätt kan anpassas till annan framtida verklighet på 2020-talet.

Arbetsgrupp med inriktning på framtiden

En "framtidsgrupp" bestående av olika skolformer och geografiska områden bildades. Personal från förskola, fritidshem, grundskola och särskola samt skolledare har ingått i gruppen.

Arbetsgruppen har träffats vid fem tillfällen under 2016/17 för att samtala om saker som:

 • Hur liten kan en grupp/klass/skola vara?
 • Hur många arbetsplatser är det rimligt att resa emellan?
 • Hur lång tid är det rimligt att åka skolskjuts
 • Hur kan vi samverka bättre lokal- och resursmässigt
 • Hur bygger vi vidare på vi-känslan/blir en attraktiv arbetsgivare?

Rapport, sammanfattningar och statistik

Gruppens arbete har resulterat i en rapport, som ligger under relaterade dokument. Där kan du också läsa sammanfattningarna från våra medborgardialoger.

Ta gärna del av det statistiska underlaget som du hittar under relaterade länkar. Underlaget uppdateras två gånger per år.

Medborgardialoger

2016
Tre medborgardialoger genomfördes under 2016, där förvaltningen informerade om de aktuella frågorna och Kramfors kommuns Vision 2031. Samtal fördes runt frågan: Vad kan visionens betyda för våra förskolor, skolor och övriga verksamhetsformer inom nämndens område?

I slutrapporten "Kramfors förskolor och skolor i framtiden" hittar du exempel på sådant som deltagarna lyfte fram (kap 2).

2018
Den 25 april 2018 gav barn-, kultur- och utbildningsnämnden, nuvarande bildningsnämnden, sin förvaltning i uppdrag att analysera hur området Kramfors-Lunde kan utvecklas om:

 • de pedagogiska konsekvenserna om Grämestaskolans verksamhet förändras
 • beslutad nybyggnation av förskola i Kramfors planeras till fyra avdelningar
 • berörda upptagningsområden revideras

Förvaltningen fick också i uppdrag att utreda Älvenområdets (Ytterlännäs) förskole- och skolorganisation.

Med anledning av detta är medborgardialoger planerade i Lunde, Kramfors, Bollstabruk och Ullånger.

Datum för medborgardialog 3

Måndag 18 mars kl 18.30–20.30, Lunde Folkets Hus
Onsdag 20 mars kl 18.30–20.30, Bollsta Folkets Hus
Tisdag 26 mars kl 18.30–20.30, Teatercaféet Folkets Park Kramfors
Torsdag 28 mars kl 18.30–20.30, Centrum i Ullånger

Digital medborgardialog

Vi har även haft en digital medborgardialog om Kramfors förskolor och skolor i framtiden.

Uppdaterad: 2019-03-14 Sidansvarig: Malin Zakrisson

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.