Särskolan

Grundsärskolan 1-9

I grundsärskolan går elever som har en utvecklingsstörning och som inte bedöms kunna nå grundskolans kunskapskrav. Även elever som har fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av en hjärnskada och som bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapskrav, kan gå i grundsärskolan. Grundsärskolan har årskurserna 1-9 och elevgrupperna är oftast mindre än i grundskolan.

Utbildningen i grundsärskolan ska ge eleverna en god grund för att aktivt kunna delta i samhället och för att kunna fortsätta att utbilda sig.

Eleverna i grundsärskolan följer grundsärskolans läroplan och kursplaner (se relaterade länkar). Kursplanerna är anpassade för de elever som går i grundsärskolan, framförallt när det gäller de teoretiska delarna. Det innebär till exempel att naturorienterande ämnen skiljer sig mer från grundskolans ämnen än exempelvis bild. Språkval, till exempel spanska eller tyska, finns inte som ämne i grundsärskolan. För varje ämne eller ämnesområde i grundsärskolan finns en kursplan.

Läs mer i Skolverkets information om vem grundsärskolan är till för  (se relaterade länkar).

Grundsärskolan i Kramfors kommun finns på Kramforsskolan och på Ådalsskolan.

På Kramforsskolan finns grundskola och grundsärskola med inriktning grundsärskola årskurs 1-6 samt träningsskolan årskurs 1-9.

På Ådalsskolan finns gymnasie-, gymnasiesärskola- samt grundsärskola med inriktning grundsärskola och träningsskola årskurs 7-9.

Fritids

Fritidshem kompletterar utbildning i grundsärskolan. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande och erbjuda en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.

I Kramfors kommun finns denna fritidsverksamhet på Kramforsskolan för elever, vars föräldrar arbetar eller studerar.

Fritidshemmet är öppna under den del av dagen då barnen inte är i skolan och under lov.

Eftis

För elever över 12 år (från höstterminen det år de fyller 13 år) och som har ett beslut (LSS)erbjuder vi korttidstillsyn i anslutning till skoldagen samt under lov.

Eftisverksamheten finns på Kramforsskolan och Ådalsskolan.Visa kartan i ett eget fönster

Uppdaterad: Sidansvarig: Carl Sundström

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.