Gymnasiesärskola

Utbildningen i gymnasiesärskolan syftar till att ge ungdomar med en mental funktionsnedsättning en utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar och så långt det är möjligt motsvara den som ges i gymnasieskolan. Gymnasiesärskolan är 4-årig och har nationella, individuella och specialutformade program.

I Kramfors kommun bedrivs gymnasiesärskoleundervisning vid Ådalsskolan och på Nordvik.

Program som erbjuds är:
 
Individuella programmet
 
Fordonsvård och godshantering (Nordvik)
 
Skog, mark och djur (Nordvik)

Hotell, restaurang och bageri(Nordvik)

Fastughet, anläggning och byggnation(Nordvik)


Visa kartan i ett eget fönster

Visa kartan i ett eget fönster

Uppdaterad: Sidansvarig: Krister Åkerlund